Сделки между свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

дата: 16.09.2014

лектор: Станислава Бъзовска

продължителност: 56 мин

гледания: 354

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какъв е проблемът при свързаните лица?
 • Кои лица са свързани  според ДОПК, ЗДДС, ЗКПО?
 • Ако две лица са контролирани от трето свързани ли са?
 • Какво представлява индиректния контрол при свързани лица?
 • Ако две дружества имат съвместен контрол в трето считат ли се за свързани?
 • Считат ли се за свързани лица ако едно лице е търговски представител на друго?
 • Какви са особеностите при дарения и ако имаме сделка с чуждестранно лице и данъка е под 4 %?
 • В кои случаи имаме контрол?
 • Кога  едно предприятие има значително влияние над друго?
 • Особености при счетоводно отчитане и оповестяване. При какви цени могат да търгуват свързаните лица?
 • Задължително ли е оповестяването на сделките между свързани лица?
 • Влияние на свързаните лица.
 • Какво трябва да бъде оповестено?
 • Какво се разбира под предмет и естество на сделката между свързани лица?
 • Каква допълнителна информация трябва да бъде включена при оповестяванията на свързани лица?
 • Какви са особеностите при оповестявания на провизии за лоши вземания към свързани лица?
 • Освен самите сделки имаме ли задължение да оповестяваме и допълнителна информация?
 • Какво трябва да бъде оповестено при предприятие-майка и дъщерно предприятие?
 • Ако предприятието-майка не изготвя консолидирани финансови отчети, какво трябва да бъде оповестено?
 • Задължително ли е потвърждаването, че сделките са направени на база пазарни цени?
 • Обезщетения на ключов ръководен персонал. Какви са изискванията за оповестявания по МСС 24?
 • Ако едно предприятие през последните години купува само от един дотавчик, считат ли се за свързани лица?
 • Ако продаваме на лице над 80% от продукцията, трябва ли да оповестявам сделката?
 • Как да идентифицираме сделките между свързани лица?
 • Какви са данъчните ефекти при сделки между свързани лица?
 • Какви критерии трябва да съблюдаваме при сделки със свързани лица?
 • Какви са особеностите ако доставчика или получателя извършва необлагаеми доставки? Особености при частичен данъчен кредит.
 • ЗКПО и новото приложение 4 към ГДД - какво сме длъжни да оповестим в него? Кои видове свързаност са изключени при попълване на това приложение? Кои суми се публикуват в него? Какво посочваме в съответните кодове.
 • Трансферно ценообразуване – какво представлява и какви са неговите рискове?
 • Методи за определяне на пазарни цени - особености и видове.
 • Политика за документиране на трансферно ценообразуване в глобална група.
 • Документира ли се пазарния трансфер между свързани лица?
 • Разлика в отчитане на сделки между свързани лица по националните и международните счетоводни стандарти.
 • Санкции при некоректно отчитане на сделки между свързани лица.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: