Определяне на окончателен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2017 г.

дата: 09.01.2018

лектор: Георги Димитров

продължителност: 36 мин

гледания: 84

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какви справки за месечен осигурителен доход трябва да попълват самоосигуряващите се лица към края на годината?
 • Как се определя доходът на самоосигуряващите се лица?
 • Кой определя окончателен размер на осигурителен доход?
 • Как се подава справката за определяне на окончателния доход?
 • Къде се подава справката?
 • Какъв е срокът за подаване на справката?
 • Примери за попълване на Таблица 1 от Годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • Получени доходи от извънтрудови правоотношения, когато лицето е декларирало пред платеца на дохода, че е самоосигуряващо се лице;
 • Получени доходи от извънтрудови правоотношения, когато лицето не е декларирало пред платеца на дохода, че е самоосигуряващо се лице;
 • Имат ли право самоосигуряващите се лица да подадат ОКД 5 за прекъсване на осигуряване за временна неработоспособност?
 • Каква информация се попълва в Таблица 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ?
 • Каква е разликата между Таблица 1 и Таблица 2 от ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ?
 • Кои таблици трябва да попълват самоосигуряващите се лица, които са пенсионери?
 • Окончателен размер на здравноосигурителен доход;
 • Имат ли задължение за определяне на окончателен доход собствениците и съдружниците в търговски дружества?
 • Довнасяне на осигурителни вноски;
 • Какъв е срокът за довнасяне на осигурителни вноски?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: