Ревизионен процес по ДОПК

дата: 04.10.2016

лектор: адв. Слави Микински

продължителност: 47 мин

гледания: 67

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво представлява проверката? Какви са особеностите на проверката? Нужно ли е да има изрично възлагане? Какви са правата на органите, които извършват проверката? Какви видове проверки има?
 • Преглед на видовете проверки:
  • проверката по делегация ;
  • проверка за издаване на удостоверения на чуждестранни лица;
  • проверка за регистрация по ЗДДС;
  • проверка за установяване на административно нарушение;
  • проверки в търговски обекти ;
  • проверка при несъстоятелност;
 • Какво представляват ревизиите? Задължително ли е Заповедта за възлагане на ревизията  да бъде връчена на Данъчно задълженото лице (ДЗЛ)? Какво се случва ако лицето не може да бъде открито? Какво е съдържанието и? Може ли заповедта да бъде изменяна? От кога влиза в сила и може ли да бъде обжалвана?
 • Кои са основанията за нищожност на ЗВР и отмяна на ДРА?
 • Какви са сроковете на ревизионно производство и законосъобразни ли са те? Какво е значението за спазването на сроковете?
 • Къде е и как се определя мястото на провеждане на ревизията?
 • Кога има свързаност между ревизираните лица и могат ли те да представят доказателства по ревизионно производство?
 • Могат ли да бъдат обезпечавани доказателствата при проверка и ревизия? Кой извършва обезпечаването на доказателствата и какъв е срокът на запор на имуществото? По коя счетоводна стойност се извършва обезпечаването?
 • Предварително обезпечаване на вземанията. По каква стойност се извършват обезпеченията?
 • Каква е съдебната практика
 • В какви случаи ревизията може да бъде спряна? Кой може да поиска спиране на ревизията? Съдебна практика. В кои случаи може да бъде възобновена?
 • Какво представлява ревизионния доклад? В какъв срок се връчва? ДЗЛ може ли да предяви възражение и ако да в какъв срок? Какво съдържа Ревизионния доклад? Какво се приема в Съдебната практика?
 • Кога  се издава ревизионен акт? Кой и в какъв срок го издава? Какво съдържа Ревизионният акт?
 • Какво представляват ревизиите при особени случаи?
 • Установяване на недекларирани
  печалби и доходи
 • Какви са особените правила за ревизии
 • Ревизия при несъстоятелност
 • Ревизия при правоприемство
 • Какво представлява фискалния контрол? Какво обхваща той?


 • Всички семинари от тази дата

  Кой подава декларации 1 и 6; Срокове за коригиране и заличаване на декларациите; Ограничения при коригиране; Кои данни се коригират и кои заличават; Примери от практиката.

  лектор: Адриана Ноева

  продължителност: 28 мин

  гледания: 187

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове проверки и техните особености; Какво представляват ревизиите; Ревизионно производство и обжалване на актове.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 47 мин

  гледания: 67

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи; Индикатори, които налагат обезценка на активите; Процедури при обезценяването на активи; Данъчни ефекти при обезценка на активи.

  лектор: Величка Маркова

  продължителност: 50 мин

  гледания: 148

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 52

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: