Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

дата: 07.08.2018

лектор: адв. Нина Стоева

продължителност: 32 мин

гледания: 30

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Кой правила се прилагат при обжалване?
 • Какво представляват ревизионните актове?
 • Може ли да се обжалва ревизионен доклад?
 • Ожалване на ревизионен акт по административен ред;
 • Как започва процедурата по обжалване на ревизионния акт?
 • В какъв срок се подава жалба срещу ревизионния акт?
 • Какво е нормативно определено съдържание на жалбата?
 • Какви видове писмени доказателства можем да ползваме по реда на ДОПК?
 • Можем ли да съберем свидетелски показания при ревизионното производството?
 • Спира ли жалбата, ревизионното производство?
 • Проверка на съдържанието и основателността на жалбата;
 • Срок по произнасяне по жалбата;
 • Заповед за последваща ревизия и кога може да се получи такава?
 • Обжалване по съдебен ред;
 • Кой е компетентен да разглежда жалбите?
 • Срокове при обжалване по съдебен ред;
 • Има ли нормативно определено съдържание жалбата?
 • Може ли да се спира изпълнението по съдебен ред?
 • Какво трябва да представим при съдебното производство?
 • Какви видове доказателства можем да представим при съдебно производство?
 • Как се разпределя доказателствената тежест?
 • Постановяване на самото съдебно решение;
 • Касационно обжалване пред ВАС;
 • Какво представлява административно наказателното производство?
 • Какви санкции се налагат на юридически и на физически лица?
 • Можем ли да обжалваме акта за установяване на извършеното административно нарушение (АУАН) и какво трябва да подадем?
 • Има ли обвинителна функция АУАН?
 • В какви срокове трябва да се произнесе наказващият орган?
 • Какви доказателствени средства могат да се представят?
 • Наказателни постановления издадени на чуждестранни граждани;
 • Какви са правомощията на съда?
 • Втора инстанция – Административният съд;
 • Срок за обжалване пред Административен съд;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: