Регистрация и дерегистрация по ЗДДС – доброволна, задължителна и принудителна. Режим Касова Отчетност

дата: 02.09.2014

лектор: Рада Колева

продължителност: 40 мин

гледания: 157

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Кои лица подлежат на регистрация по ДДС?
 • Кое лице е Данъчно задължено лице?
 • Коя дейност се счита за независимо икономическа дейност?
 • Видове регистрация по ЗДДС.
 • Условията за задължителна регистрация.
 • Срок за регистрация по ЗДДС.
 • Подлежи ли на регистрация еднократен доход?
 • Кога не е налице задължителна регистрация при достигане на оборот 50 000 лв?
 • Особености при доставка на услуги  когато данъка е изискуем от получателя.
 • Регистрация при предоставяне на услуги е ЕС
 • Когато предоставяме услуга в държава, която не е от ЕС, възниква ли задължение за регистрация когато получателя е данъчно незадължено лице. Къде е мястото на изпълнение в този случай?
 • Стоки за дистанционна продажба.
 • Праг за регистрация при дистанционни продажби.
 • Трябва ли да се регистрираме по ДДС за извършване на продажби по Интернет?
 • Място на регистрация по ДДС на българско дружество.
 • Кога възниква задължение за регистрация по ДДС?
 • Кога едно лице не може да се регистрира по ДДС?
 • Регистрация при ВОП
 • Регистрация по избор
 • Какви са данъчните задължения на лицето при регистрация?
 • Каква е процедурата за регистрация по ЗДДС? Необходими документи.
 • Колко дни трае процедурата по регистрация?
 • Видове дерегистрация. Промяната от 01.01.2014,  свързана с дерегистрацията
 • В кои случаи се прави корекция на ползвания ДК при дерегистрация?
 • Санкциите при неподадено заявление за регистрация или дерегистрация?
 • Кога не е изгодна регистрация по ЗДДС?
 • Задължителна ли е регистрацията за режима „Касова отчетност”?
 • Кой прилага режима „Касова отчетност”?
 • Какво означава режим „Касова отчетност”?
 • Условия за регистрация по режима „Касова отчетност”.
 • Кога се прилага режима „Касова отчетност”?
 • Процедура по регистрация за режим „Касова отчетност”.
 • Как се разбира, че един документ е издаден от лице регистрирано по Режима?
 • Типове протоколи при регистрация по режим „Касова отчетност”.
 • Кой издава протоколите по режима „Касова отчетност” и какъв е номерът на документа?
 • Как се извършва проследимост на протоколите от лице, което не е регистрирано по Режима.
 • Кой прилага режима „Касова отчетност”?
 • Кога можем да прекратим регистрацията по режима „Касова отчетност”?
 • Може ли лице прекратило регистрацията си по Режима да се регистрира отново?
 • Прекратяване по инициатива на органа по приходите.
 • Процедура за прекратяване на регистрация по режим „Касова отчетност”?
 • Ползи от прилагане на Режима.
 • Има ли неудобства за лицата, които прилагат режима „Касова отчетност”?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: