Регистрация и Дерегистрация по ЗДДС

дата: 06.11.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 17 мин.

гледания: 146

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


ЗДДС съдържа множество изисквания и режими за регистрация и дерегистрация за ДДС цели. Непознаването на тези изисквания може да доведе до пропуснати срокове и значителни санкции за лицата.

В семинара по-конкретно са разгледани:

 • Обхват на лицата, задължени да се регистрират по ЗДДС – местни и чуждестранни лица, юридически и физически лица;
 • Задължителна регистрация при натрупан облагаем оборот;
 • Задължителна регистрация при доставки на стоки с монтаж и инсталиране;
 • Задължителна регистрация при извършване на услуги към лица от ЕС;
 • Задължителна регистрация при получаване на услуги от чуждестранни лица;
 • Задължителна регистрация при дистанционни продажби в България;
 • Задължителна регистрация при извършени вътреобщностни придобивания (ВОП);
 • Видове доброволна регистрация по ЗДДС;
 • Видове задължителна дерегистрация по ЗДДС – смърт на физическото лице, заличаване на ЕТ, прекратяване на ЮЛ;
 • Видове доброволна дерегистрация.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Кои лица трябва да се регистрират по ЗДДС?
 2. Може ли да се регистрира по ЗДДС лице, което няма ЕИК?
 3. Ако едно физическо лице извърши консултантска услуга за повече от 50 000 лв., трябва ли да се регистрира по ЗДДС?
 4. Независима икономическа дейност ли е отдаването под наем на активи?
 5. Важат ли задълженията за регистрация по ЗДДС и за чуждестранни физически лица?
 6. Трябва ли чуждестранните фирми, които имат търговски отношения с България, да познават българското законодателство относно ЗДДС?
 7. Всички ли чуждестранни лица могат да се регистрират по ЗДДС?
 8. Може ли да възникне задължение за една чуждестранна фирма за регистрация по ЗДДС?
 9. Кога възниква задължение за регистрация по ЗДДС на чуждестранно лице, ако то няма клон или постоянен обект?
 10. Какви видове регистрация по ЗДДС има?
 11. Длъжни ли са всички лица да следят оборота си за регистрация по ЗДДС?
 12. Кога се налага задължителна регистрация по ЗДДС за натрупан оборот?
 13. В целия ЕС ли е еднакъв прагът за регистрация по ДДС?
 14. Как се формира облагаем оборот по ЗДДС?
 15. Финансовите и застрахователните услуги включват ли се в облагаемия оборот по ЗДДС?
 16. Авансовите плащания включват ли се в облагаемия оборот за целите на ЗДДС?
 17. Кои суми се изключват от облагаемия оборот за целите на ЗДДС?
 18. Какъв е редът и прагът за регистрация по ЗДДС за чуждестранни лица, които извършват доставки с монтаж и инсталация в България?
 19. За кои лица се прилага специфичната регистрация по чл.97 от ЗДДС?
 20. Какви са условията за регистрация по ЗДДС на основание чл.97а, ал.1 за получаване на услуги от чужбина и за кои лица се прилага?
 21. Какъв е режимът за регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДС при извършване на услуги в ЕС?
 22. Защо съм задължен да се регистрирам по ЗДДС, ако извършвам услуги в ЕС?
 23. Ако извършвам услуги в трети страни, задължен ли съм да се регистрирам по ЗДДС?
 24. При какви условия чуждестранна фирма може да се регистрира по ЗДДС, преди да е достигнала прага за регистрация?
 25. Какъв е смисълът на регистрацията по чл.97а, ал.2, щом доставчика на услуги не начислява българско ДДС?
 26. Какъв е прагът за регистрация по чл.97а, ал.2 от ЗДДС?
 27. Ако една българска фирма, която извършва услуги единствено и само на клиенти в САЩ, то тя задължена ли е да се регистрира по ЗДДС?
 28. Облагаемият оборот за целите на ЗДДС включвали доставки с място на изпълнение извън България?
 29. Какво представляват дистанционните продажби по смисъла на ЗДДС?
 30. Какъв е прагът за регистрация по ЗДДС за извършителите на дистанционни продажби?
 31. Включва ли се в оборота за регистрация по ЗДДС при дистанционни продажби начисленото от чуждестранно лице ДДС със ставката на чуждата държава?
 32. Какъв е редът за регистрация по ЗДДС при продажба на акцизни стоки към физически лица?
 33. Какво представлява и какви са изискванията да се приложи специфичната регистрация по чл.99 от ЗДДС за извършен ВОП?
 34. Какъв е прагът за регистрация при регистрация по чл.99 от ЗДДС?
 35. В какъв срок трябва да се реализира регистрацията по чл.99 от ЗДДС?
 36. За кои лица важи задължението за регистрация по чл.99 от ЗДДС?
 37. Какви са облекченията за регистрация по ЗДДС на основание чл.99 за участниците в тристранна операция?
 38. Какви са видовете доброволна регистрация по ЗДДС?
 39. Кога може да се дерегистрира лице, което се е регистрирало доброволно по ЗДДС?
 40. Има ли доброволна дерегистрация по ЗДДС?
 41. Започване на процедура по несъстоятелност, основание ли е за задължителна дерегистрация по ЗДДС?
 42. Започването на ликвидация, означава ли, че дружеството подлежи на задължителна дерегистрация по ЗДДС?
 43. Чуждестранно дружество, което е извършило доставка на стоки с монтаж в България и се е регистрирало по ЗДДС, но няма да извършва повече такива доставки, подлежи ли на задължителна дерегистрация по ЗДДС?
 44. В кои случаи дружеството подлежи на задължителна дерегистрация по ЗДДС?
 45. Кога се налага задължителна дерегистрация по ЗДДС при заличаване на ЕТ?
 46. При задължителната дерегистрация по ЗДДС трябва ли да се върне ДДС-то за наличните активи?
 47. Върху каква основа се изчислява ДДС-то, което трябва да се начисли за наличните активи при дерегистрация по ЗДДС?
 48. Кога е възможна доброволна дерегистрация?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: