Проверки от Инспекция по Труда – практически съвети

дата: 04.12.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 05 мин.

гледания: 170

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Още една тема, която „плаши” както работодателите така и ТРЗ специалистите. В този семинар даваме практически съвети за това, как да подготвим досиетата на служителите и какви документи да включим в тях за да може, при проверка от ИТ, да бъдем спокойни, че сме спазили правилата на трудовото законодателство.

Личните досиета са малка част от документацията, която ИТ изисква при проверки, затова обръщаме внимание и на други документи, като – ревизионна книга и правилата за нейното съхранение, правилник за вътрешния трудов ред и правила за структурата и организацията на работната заплата, както и тяхното съдържание и много други документи от изключителна важност за ИТ.

Разгледани конкретни теми:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Какви са необходимите документи, които предприятието трябва да предостави при проверка от Инспекция по Труда?
 2. Предупреждава ли Инспекцията по Труда за предстояща проверка?
 3. Какво се съдържа в едно трудово досие? Какви са различните видове декларации, които трябва да са включени в трудовото досие на служител? Необходимо ли е към всяко трудово досие да има длъжностна характеристика?
 4. Какви са изискванията за предприятия със служители и работници, работещи на смени?
 5. Какво представлява ревизионната книга и задължително ли е нейното заверяване в Инспекция по труда и къде се прави това? Задължително ли е наличие на ревизионна книга във всеки обект? Какъв е срокът за представяне на ревизионна книга и каква е санкцията за неспазването му?
 6. По какъв начин трябва да запознаем служителите с Правилникът за вътрешния трудов ред и задължително ли е за всички?
 7. Какви са изискванията за изготвяне на график при работа на смени и спазване на изискванията за задължителни почивки?
 8. Кога се налага да се премине на сумирано изчисляване на работното време? Преминаването на сумирано изчисляване на работното време, може ли да се смята за промяна в трудовото правоотношение?
 9. До колко е важно да са подписани платежните ведомости за заплати от всички служители?
 10. Кога е задължително да се предоставят фишове за заплати на работниците и служителите?
 11. Кой представлява предприятието при проверка от ИТ? Налага ли се санкция от Инспекция по труда, ако лицето представител не е на обекта?
 12. Кога и при какви условия работодателя може да увеличи работното време на персонала? В кои случаи се съставят и дневници за удължаване и компенсиране на работното време? До какъв размер работодателя има право да намали работното време на служителите, в резултат от намален обем на работата?
 13. Задължително ли е да имаме договор със Служба по Трудова Медицина? Наемателя или наемодателя носи ли отговорност за измерванията на работната среда от Служба по Трудова Медицина? Как се удостоверяват извършените измервания на параметрите на околната среда?

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какви са задължителните документи, които трябва да изисква работодателя при сключване на трудов договор?
 2. С какви вътрешни документи е необходимо да се запознае работника или служителя при постъпването му на работа?
 3. Прилага ли се протокол за встъпване в длъжност към трудовото досие на служителя?
 4. Как се документира съгласието на работника или служителя за банкова сметка, по която да получава работната си заплата?
 5. Задължително ли е да се съхранява в трудовото досие справка за приетите уведомления по чл.62 от Кодекса на Труда?
 6. Трябва ли задължително да се прилагат в трудовите досиета документи, удостоверяващи трудоустрояването на служител?
 7. Как се зачита трудовия стаж и професионален опит при сключване на трудов договор?
 8. Необходимо ли е Правилника за формиране на работната заплата да е предоставян на всички работници и служители и кога?
 9. Какви са задължителните изисквания към Правилника за вътрешния трудов ред?
 10. Трябва ли да се предоставя на проверяващите от Инспекция по Труда дневника за издаване на трудови книжки? Колко дневника за трудови книжки може да има в едно предприятие? В кои случаи работниците и служителите може да не се подписват в дневника за издадени трудови книжки?
 11. Какво може да направи работодателя, ако работник или служител не предостави трудова книжка и не може да му се изчисли трудов стаж и професионален опит?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: