Промени в ЗКПО, ЗДДФЛ и ДОПК за 2012 г.

дата: 20.03.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 33 мин.

гледания: 40

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Изчерпателно са разгледани промените в Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО), Закона за Данъците върху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ) и Данъчно-Осигурителния Процесуален Кодекс (ДОПК), всички в сила от 01.01.2012 г. Особен акцент е поставен върху:

 • Новите данъчни облекчения за дарения;
 • Задължението за подаване на годишна данъчна декларация по ЗДДФЛ;
 • Промяната на сроковете по ДОПК за извършване на ревизия;
 • Крайния срок за плащане на данъчно-осигурителни задължения.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какви са промените в ЗКПО при признаване на разходи за дарения за данъчни цели?
 2. Какви са промените, касаещи подаването на годишен отчет за дейността на дружество в ликвидация?
 3. Как се закръглява данъчното задължение в годишната данъчна декларация за физически лица?
 4. Трябва ли физическо лице, което получава доход от рента или аренда да издава документ за реализираните доходи?
 5. Могат ли безработните лица, които се осигуряват здравно за собствена сметка, да приспадат внесените здравни осигуровки от реализиран доход от наем?
 6. Как се облагат получените дивиденти от ЕТ?
 7. Как се облагат доходите от наем на общи имоти в режим на етажна съсобственост при форма на управление общо събрание?
 8. Има ли нормативно признати разходи за доход от наем на общи имоти в режим на етажна съсобственост?
 9. Трябва ли физическите лица, които не са на работа по трудов договор към края на годината да подават годишна данъчна декларация?
 10. Ще подава ли годишна данъчна декларация физическо лице, което е сменяло работодателя си през годината?
 11. Трябва ли физическо лице, което има доход само от трудово правоотношение, на което не е направено годишно преизчисление на данъка да подава годишна данъчна декларация?
 12. При какви условия се ползва данъчното облекчение за ранно подаване на годишната данъчна декларация от физическите лица?
 13. Как се облагат изплатени субсидии на земеделски производители и тютюнопроизводители, изплатени през текущата година, но касаещи предходни периоди?
 14. Какви са сроковете за извършване на ревизии?
 15. Колко време може да продължи ревизията на дружество, което извършва сделки с контрагенти от ЕС?
 16. Как може да се удължи срока за извършване на ревизия?
 17. Могат ли да се плащат публични задължения от пост-терминал?
 18. Кога се счита, че е извършено плащането на публични задължения чрез банков превод?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: