Промени в ЗДДС за 2012 г.

дата: 20.03.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 47 мин.

гледания: 74

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Изчерпателно са разгледани промените в Закона за Данък върху Добавената Стойност (ЗДДС) в сила от 01.01.2012 г. В презентацията са включени и най-важните съпътстващи промени в Правилника за Прилагане на ЗДДС. Особен акцент е поставен върху:

 • Отпадане на ограничението за данъчната основа;
 • Сделки между свързани лица;
 • ДДС третиране на правото на строеж;
 • Намалената ДДС ставка от 9% в хотелиерството;
 • Приложимостта на специалния ред на облагане на маржа при туристическите услуги.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какви са промените, касаещи ограниченията при данъчната основа?
 2. Какви са промените в регулацията на данъчната основа при сделки между свързани лица?
 3. Какви са важните критерии за регулиране на сделки между свързани лица?
 4. В кои случаи сделките между свързаните лица подлежат на данъчна регулация?
 5. Как се определя данъчната основа при доставка на територията на страната?
 6. Кои са особените случаи при определяне на данъчната основа?
 7. Какви са промените в ЗДДС, отнасящи се до учредяването на право на строеж?
 8. Как се облагат сделките, свързани с продажба на имот, на различните фази от строежа?
 9. Какви са промените, касаещи намалената ставка от 9%?
 10. Кой може да прилага намалената ставка от 9% за настаняване?
 11. За кои видове услуги се ползва намалената ставка от 9%?
 12. Какви са промените при облагане на туристическите услуги и специалният ред за облагането им?
 13. Какво е обща туристическа услуга по смисъла на ЗДДС?
 14. Какво представлява пътуващо лице по смисъла на ЗДДС?
 15. Може ли и как, юридическо лице да ползва данъчен кредит по получена фактура от туроператор, който прилага специалния ред за облагане на маржа на цената?
 16. Как туроператорите могат да си префактурират туристическа услуга?
 17. Къде е мястото на изпълнение на доставката на туристическа услуга?
 18. Какви са промените, касаещи санкциите за изпуснат срок за регистрация по ЗДДС?
 19. Кога е възможно да се подават дневници по ЗДДС на хартия?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: