Промени в осигурителното законодателство – част ІI

дата: 16.04.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 58 мин

гледания: 31

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Втора част от темата за промените в осигурителното законодателство за 2013 година.

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Какви са промените в сроковете за подаване на Декларация образец 1 от 01.01.2013 г.?
 • Какво е отражението на датата на начисляване и изплащане на възнагражденията върху срока за внасянето на осигуровки и данък?
 • Кога може самоосигуряващите се лица да подават еднократно декларация 1?
 • В какъв срок трябва да се подаде декларация образец 1 ако възнагражденията не са изплатени или начислени до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят?
 • От кога се дължат осигурителни вноски от самоосигуряващо се лице, ако започва дейността си през месеца?
 • Кога трябва да подаде декларация образец 1 самоосигуряващо се лице, което започва дейността си през месеца?
 • В какъв срок се подава декларация образец 1 за възнаграждения по извънтрудови провоотношения?
 • Какъв е формата за подаване на корегираща декларация образец 1?
 • Как се подава корегираща декларация образец 1?
 • Какви са промените в реда за подаване на декларация образец 6 през 2013 г.?
 • Какви са сроковете за подаване на декларация образец 6?
 • Какво трябва да направи земеделски производител, който е подал еднократно декларация образец 1 за цялата година, в срок до 25 февруари с код 22, който прекратява дейността си през месец юли на текущата година?
 • Как се попълва декларация образец 6, когато има неначислени и неизплатени възнаграждения?
 • Как се попълва декларация образец 6, когато до 25-то число на следващият месец има неизплатени трудови възнаграждения?
 • Винаги ли съвпадат сроковете за подаване на декларация образец 1 и 6?
 • Как се подава декларация 6, когато се прави годишно изравняване на данък общ доход?
 • Кои са новите кодове в декларация образец 6 и кога са приложими?
 • Какви кодове се използват за декларация образец 6, когато се подава информация за периоди преди 2013 г.?
 • Как се декларират в декларация образец 6 допълнителните възнаграждения?
 • Трябва ли работник или служител, който работи на повече от един трудов договор да декларира всички доходи пред всички работодатели?
 • Как се погасяват данъчните и осигурителните задълженията при прилагането на единната сметка?
 • Какъв е методът за погасяване на задължения, възникнали на една и съща дата при използване на единната сметка?

 

Линк към останалите две части от темата:

Част I Част III
Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: