Промени в осигурителното законодателство – част І

дата: 16.04.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 51 мин

гледания: 82

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Нов прочит на промените в осигурителното законодателство на база опита на ТРЗ специалистите, натрупан през първото тримесечие на 2013 година. Разгледани са новостите в ЗБДОО, КСО, ЗДДФЛ и някои свързани с тях наредби. Темата се разглежда в три последователни части

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 1. Какви са промените в размера на минималният осигурителен доход за 2013 г. по основните икономически дейности и квалификационни групи професии?
 2. Как се определя икономическата дейност по Класификатора на Икономическите Дейности – 2008 за целите на определяне на минималните осигурителни прагове?
 3. Как се определят минималните осигурителни прагове в дружество, което извършва повече от една икономическа дейност?
 4. Как ще се определят минималните осигурителни прагове, ако едно дружество извършва две икономически дейности в еднакви обеми и заетите лица в тях са равен брой?
 5. Какви са размерите на минималния месечен размер на осигурителния доход за 2013 г. за самоосигуряващите се лица и как се определя?
 6. Как се определя минималния месечен размер на осигурителният доход за самоосигуряващи се лица, ато те започват да осъществяват дейростта си през 2012 или 2013 г.?
 7. Има ли промяна в минималните осигурителни прагове за 2013 г. за земеделските производители и тютюнопроизводителите?
 8. Какъв е размера на максималният осигурителен доход?
 9. Колко е минималната работна заплата за 2013 г.?
 10. Какви са размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” за 2013 г.?
 11. Какви са размерите на всички осигурителни вноски и как се разпределят между работодател и осигурено лице през 2013 г.?
 12. Ще се внасят ли вноски във фонд Гарантирани Вземания на Работниците и Служителите през 2013 г.?
 13. Какви са размерите и разпределението за осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване?
 14. Каква е новата категория на осигурени лица, съгласно промените в Кодекса за Социално Осигуряване от 2013 г.?
 15. Какви условия трябва да бъдат изпълнени, за да се приложат промените в КСО, относно на съпруг/съпруга?
 16. Получават ли обезщетения за бременност и раждане или право на ползване на отпуск самоосигуряващите се бащи, ако са осигурени за фонд ОЗМ?
 17. Какви са промените в осигуряването на докторантите, в сила от 2013 г.?
 18. Какви са сроковете за внасяне на осигурителните вноски през 2013 г.?
 19. В какъв срок се дължат осигурителни вноски, ако възнагражденията са начислени, но не са платени?
 20. В какъв срок се внасят осигурителните вноски от самоосигуряващите се лица?
 21. Кой и в какъв срок внася осигурителните вноски на лицата, работещи без трудово правоотношение?
 22. Кога са дължими осигурителните вноски и данъка за възнагражденията по граждански договори?
 23. Как самоосигуряващо се лице може да смени БУЛСТАТ, през който се осигуряват?
 24. Как се определя осигурителния доход за изчисляване на обезщетения на самоосигуряващото се лице, ако дължимите осигурителни вноски не са внасяни в срок?
 25. Има ли промяна в сроковете за получаване и размерите на обезщетение за отглеждане на дете до 2 години?

 

Линк към останалите две части от темата:

Част II Част III
Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: