Признаване на приходи и ефектите върху финансовия резултат

дата: 21.10.2014

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 35 мин

гледания: 237

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Приходи извън обхвата на ММС 18;
 • Какво е приход и какви са основните категории приходи?
 • Кога се признават приходите и критерии за признаване?
 • Как се оценява един приход?
 • Как се третират несъбираемите приходи (несигурност при събиране на приход) и приходите от агенти?
 • Кога едно лице действа като принципал и кога като агент?
 • Бартерни сделки;
 • Как се отчитат приходи от продажба при отложено плащане?
 • Кои сделки са многокомпонентни?
 • Отчитане на приходи при серии от сделки;
 • Приходи от продажба на стоки;
 • Трябва ли да се прехвърли собствеността върху вещ, за да признаем приход?
 • Кога се признава приход при авансово плащане?
 • Признаване на приход при стоки изискващи монтаж и инсталиране;
 • Съпоставимост на приходи и разходи;
 • Кога се признава приход при рекламации?
 • Критерии за признаване на приход при услуги;
 • Методи за определяне на степента на завършеност;
 • Кога се признават лихви и какво означава ефективна лихва?
 • Кога се признават дивидентите?
 • По-важни оповестявания към финансовите отчети, свързани с признаване на приходите.
 • Брутен и нетен метод при приходи от финансиране на ДМА;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: