Прилагане на СИДДО

дата: 16.09.2014

лектор: Александър Бояджиев

продължителност: 53 мин

гледания: 174

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 •  
  • Какво е двойно данъчно облагане?
  • Обхвата на Споразуменията за Избягаване на Двойно Данъчно Облагане (СИДДО)?
  • Какви са критериите за определяне на местно лице? Какви данъци дължи местното лице?
  • Какви данъци може дължи чуждестранно юридическо лице?
  • Къде се дължи данък при сделки с недвижим имот?
  • ЧЮЛ без място на стопанска дейност. Кога данъка се дължи от платеца на дохода?
  • Облагане на възнаграждения за технически услуги.
  • Прилагане на СИДДО при консултантските услуги.
  • Особености при облагане на авторски и лицензионни възнаграждения.
  • Договори за франчайз.
  • Какво е факторинг?
  • Защо данък при източника не се отнася и за стоки?
  • Какви данъчни задължения се пораждат  за ЧЮЛ с място на стопанска дейност в България? Как се доказва мястото на стопанска дейност?
  • Какво се има предвид под зависим представител?
  • Каква е разликата при данъчно облагане на клон и на дъщерно дружество?
  • Тълкуване на СИДДО.
  • Какво се сключва ако възникне нов вид данък (напр. Данък върху депозитите)?
  • Сключени СИДДО с България
  • Процедури и необходими документи за прилагане на СИДДО.
  • Какви са възможните данъчни нарушения? Какво сме длъжни да представим пред НАП? В какви срокове НАП трябва да се произнесе?
  • Внасяне и деклариране на данъка.
  • Санкции.
  • Какви са евентуалните конфликти при данъчното облагане?
  • Какво се случва ако и двете държави твърдят че дружеството е местно за тях?
  • Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане.
  • Възможности и методи за прилагане на СИДДО.
  • Санкции за некоректно прилагане на ЗКПО и СИДДО.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: