Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част II

дата: 06.02.2018

лектор: Васил Пантев

продължителност: 37 мин

гледания: 143

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Данъчни временни разлики
  • Последващи оценки (преоценки и обезценки)
  • Обезценка на стоки
  • Обезценка на ДМА
  • Обезценка на Вземания
  • Приходи и разходи от първоначално признаване и последваща оценка на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция
  • Провизии за задължения
  • Провизии, които не са включени в данъчната амортизируема стойност на данъчен амортизируем актив
  • Специфичен ред за признаване на разходи за провизии за задължения при преустановена дейност
  • Разходите по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски към 31 декември на текущата година
  • Разходи, представляващи доходи на местни физически лица
  • Регулиране на слабата капитализация
 • Суми участващи при формиране на ДФР
  • Финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
  • Данъчно третиране на задължения
  • Резерв от последващи оценки на активи, които не са данъчни амортизируеми активи
  • Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
  • Данъчно третиране на приспаднат данъчен кредит за налични активи при регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност
  • Прехвърляне на място на стопанска дейност
 • Прехвърляне на данъчна загуба
 • Авансови вноски
 • Избягване на двойното данъчно облагане:Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: