Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък – Част I

дата: 06.02.2018

лектор: Васил Пантев

продължителност: 38 мин

гледания: 256

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


 • Кои лица са задължени да заплащат корпоративен данък
 • Срокове за деклариране и за плащане
 • Промени в сила от 01.01.2018г.
 • Определяне на Данъчен Финансов Резултат
 • Данъчни постоянни разлики
  • Разходи несвързани с дейността
  • Разходи, които не са документално обосновани по смисъла на ЗКПО
  • Разход за начислен данък или ползван данъчен кредит по реда на ЗДДС, когато разходът от стопанската операция, с която е свързан ДДС, не е признат за данъчни цели
  • Разход, отчетен от доставчик по ЗДДС за начислен от него или от органа по приходите ДДС за извършена доставка, с изключение на начисления данък при безвъзмездни доставки и доставки по повод дерегистрация по ЗДДС
  • Последващи разходи, отчетени по повод на вземане, възникнало в резултат на начислен данък или ползван данъчен кредит
  • Разходи за начислени глоби, конфискации, включително по чл. 307а от НК и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения
  • Разходи за начислени глоби, конфискации, включително по чл. 307а от НК и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите за просрочие на публични държавни или общински задължения
  • Разходи за дарения извън посочените в чл. 31
  • Разходи за данък, който подлежи на удържане при източника и е за сметка на платеца на дохода
  • Разходи за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие, превишаващи определените с нормативни актове средства
  • Разход, отчетен при реализиране на отговорност за дължимия и невнесен ДДС в случаите по чл. 177 от ЗДДС (ДДС злоупотреби /измами/)
  • Разходи, които представляват скрито разпределение на печалбата
  • Разходи за подкуп и/или прикриващи подкуп на длъжностно лице или на чуждо длъжностно лице.
 • Непризнати разходи от липси и бракАбонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: