Преобразувания на счетоводния финансов резултат за определяне на корпоративния данък

дата: 07.02.2017

лектор: Доника Маринова

продължителност: 45 мин

гледания: 149

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Корпоративен данък и определяне на данъчната основа, която трябва да бъде обложена с корпоративен данък;
 • Временни и постоянни данъчни разлики;
 • Данъчни постоянни разлики в Увеличение;
 • Данъчни постоянни разлики в Намаление;
 • Други суми, с които се преобразува финансовият резултат;
 • Данъчни временни разлики – кога възникват и какво е данъчното им проявление?
 • При кои случаи не преобразуваме данъчния финансов резултат?
 • Разходи от обезценка и отписване на вземания;
 • Задължения с тригодишен давностен срок;
 • Как се третира опрощаване на вземане?
 • Предоставяне на допълнителни парични вноски;
 • Режим на слаба капитализация;
 • Други суми участващи в преобразуването на финансовия резултат;
 • Приходи и разходи, които не участват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: