Пренасяне на данъчни загуби, слаба капитализация и провизии

дата: 05.06.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 05 мин.

гледания: 69

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Темата за пренасянето на данъчни загуби и ефекти от слаба капитализация и провизии е разгледана подробно както от данъчна, така и от счетоводна гледна точка. Представянето е в контекста на оползотворяването на възможните данъчни икономии от тези ефекти и какво е необходимо да се знае за тази цел. По-конкретно са обсъдени:

 • Режим, срокове и техника на приспадане на данъчни загуби;
 • Влияние на данъчните загуби върху размера на дължимите авансови вноски;
 • Финансови аспекти на слабата капитализация;
 • Режим, срокове и техника на приспадане на ефектите от слабата капитализация;
 • Случаи, които са във и извън режима на слаба капитализация;
 • Приспадане на провизии от предходни данъчни резултати – специфични изисквания.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Задължително ли е да се приспада данъчната загуба в пълен размер?
 2. Какъв е срокът за пренасяне на данъчна загуба?
 3. Приспада ли се данъчната загуба при изчисляване на авансови вноски за корпоративен данък?
 4. Ако не приспаднем внесени авансови вноски от дължимите тримесечни авансови вноски, губим ли ги?
 5. Как се изчисляват дължими тримесечни авансови вноски?
 6. Кога не се внасят тримесечни авансови вноски?
 7. Как се приспада данъчна загуба?
 8. Как се осчетоводява данъчната загуба?
 9. Може ли да се приспада избирателно данъчна загуба, като се пропускат периоди?
 10. Какво се случва, ако се пропусне една година да се приспадне данъчна загуба?
 11. Ако са правени авансови вноски и през следващите пет години се излиза все на загуба, има ли давностен срок за приспадането на тези авансови вноски?
 12. Може ли да се загуби правото на приспадане на надвнесените авансови вноски за корпоративен данък?
 13. Кога може да се подаде декларация за намаляване на авансови вноски?
 14. Какво ще стане, ако е подадена декларация за намаляване на авансови вноски, но се реализира по-голяма данъчна печалба?
 15. Какво представлява слаба капитализация?
 16. При кой вариант за набавяне на финансови средства (чрез заеми или чрез увеличение на капитала) има най-голяма данъчна изгода?
 17. Има ли ограничения за приспадане на разходи за лихви от предходни години при режим на слаба капитализация?
 18. Как се изчислява дали дружеството трябва да прилага режим на слаба капитализация?
 19. Кога ще се коригира признаването на разходи за лихви?
 20. Кои разходи за лихви се изключват от слабата капитализация?
 21. Капитализираните лихви в стойността на придобивани активи, участват ли при изчисляването на слаба капитализация?
 22. От къде възниква актив по отсрочени данъци?
 23. Осчетоводява ли се актив по отсрочени данъци?
 24. Как се осчетоводява слабата капитализация?
 25. Задължени ли сме да отчитаме винаги актив и пасив по отсрочени данъци?
 26. По какъв начин може да се приспада временната разлика от слаба капитализация?
 27. Как се изчисляват признатите и непризнати за данъчни цели разходи за лихва при прилагане на режим на слаба капитализация?
 28. Могат ли да се приспадат назад във времето данъчни разлики?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: