Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на служителя

дата: 02.12.2014

лектор: адв. Йордан Костов

продължителност: 68 мин

гледания: 75

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Общи основания за прекратяване на трудово правоотношение;
 • Особености при прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие; нужно ли е служителят да пише своите мотиви в предизвестието за прекратяване по взаимно съгласие;
 • Може ли да се оттегли волеизявление за прекратяване?
 • Какъв е срокът, в който работодателят трябва да даде своето съгласие за прекратяване на трудово правоотношение по взаимно съгласие?
 • Кога настъпва фактическото прекратяване на договора?
 • Прекратяване на срочен трудов договор и кога той ще се счита за прекратен?
 • Прекратяване на договор от служител или работник поради невъзможност да изпълнява определена работа. Дефиниция на понятието „подходяща работа”;
 • Прекратяване на трудово правоотношение поради смърт на една от страните;
 • Прекратяване с предизвестие от работника;
 • Може ли работник да напусне работа само с устно предизвестие?
 • Процедура за връчване на молбата/ предизвестието за прекратяване на трудовото правоотношение на работодател;
 • Срок на предизвестието;
 • Правен абсурд – чл. 326, ал. 2, изр. 2-ро от Кодекса на труда;
 • Последици от неспазване на срока на предизвестие от страна на работника или служителя;
 • Основания за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие от служител или работник;
 • Прекратяване на трудово правоотношение поради забава на трудовото правоотношение или част от него;
 • Възможно ли е трудов договор да се прекрати без предизвестие по време, в което тече срокът на предизвестието?
 • Може ли работодател  да измести работното място на работника и за какъв срок? Разлика между място на работа и работно място;
 • Какво са последствията, ако работодател не изпълни своите задължения – спазване на работно време, междудневни и междуседмични почивки, безопасни условия на труда, неначислени трудови възнаграждения, когато не осигурява служителя или не му издава необходимите документи?
 • Прекратяване на трудово правоотношение поради продължаване на образуванието;
 • Прекратяване на трудово правоотношение поради преминаване от срочен трудов договор към безсрочен такъв;
 • Възстановяване на работа поради признаване на незаконно уволнение;
 • Обезщетения изплащани от работодател и от НОИ;
 • Какво се случва, ако работник прекрати трудов договор без да са налице предпоставки за това?
 • Санкции при неспазване на законодателството;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: