Прекратяване на трудово правоотношение по инициатива на работодателя

дата: 16.06.2015

лектор: адв. Нина Стоева

продължителност: 56 мин

гледания: 69

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Общи основани за прекратяване на трудов договор;
 • Прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие;
 • Прекратяване на трудов договор с изтичане на уговорения срок;
 • Прекратяване на трудов договор със завръщане на замествания служител;
 • Минуси при прекратяване на договори със срок на изпитване;
 • Прекратяване при закриване на предприятието;
 • Прекратяване при закриване на част от предприятието;
 • Какво означава съкращаване на щата?
 • Стъпки при съкращаване на щата;
 • Процедура при масови уволнения;
 • Какви обезщетения се дължат при съкращаване на щата?
 • Прекратяване на трудов договор поради намаляване на обема на работа;
 • Прекратяване на трудов договор поради липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на възложената му работа;
 • Прекратяване на трудов договор когато работник или служител не притежава нужната квалификация;
 • Прекратяване на трудов договор когато работник или служител откаже да последва предприятието;
 • Основания за прекратяване на трудов договор без предизвестие;
 • При какви обстоятелства може да се наложи дисциплинарно наказание?
 • Процедура при дисциплинарно наказание;
 • Обезщетения при прекратяване при дисциплинарно наказание;
 • Прекратяване на трудов договор срещу уговорено обезщетение и кой може да се възползва от това право?
 • Правила, които трябва да се спазват при възстановяване на неправомерно уволнен служител;
 • Санкции при недопускане на незаконно уволнен служител до работното му място;
 • Санкции по Кодекса на труда;
 • Способи за връчване на заповед за уволнение.


 • Всички семинари от тази дата

  Как се въвежда СИРВ; Изчисляване и разпределяне на работно време и почивки; Преизчисляване на нощните часове в дневни; Изчисляване на стаж; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 68 мин

  гледания: 758

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на ТД по взаимно съгласие, при изтичане на уговорения срок, при завръщане на замествания служител, при закриване на предприятието, при съкращаване на щата, при...

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 56 мин

  гледания: 69

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Първоначално признаване на инвестиционен имот; Елементи, които се капитализират; Модел на цена на придобиване; Модел на справедлива стойност; Избягване на двойно отчитане;...

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 123

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 27

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: