Законосъобразно прекратяване на трудов договор по чл. 328 от КТ - част I

дата: 04.09.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 043 мин.

гледания: 29

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Една от най-често коментираните теми е как работодателя да избере точното основание за прекратяване на трудовия договор с предизвестие от негова страна. В първата част на темата са разгледани основанията на чл.328 от т.1 до 7. Тук e представен един общ поглед върху най-често използваните основания за прекратяване с предизвестие от страна на работодателя, с какво трябва да внимавате при изготвянето на документите, кога и как следва да бъдат изготвяни те и най-важното в какви срокове.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какъв е допустимият срок на предизвестяването за прекратяване на срочен или безсрочен трудов договор?
 2. Може ли в индивидуалния трудов договор да се договори предизвестие, обвързано със стажа на работника или служителя?
 3. Какво представлява основанието за прекратяване на трудов договор по чл.328 от Кодекса на Труда ”закриване на предприятието”?
 4. В кои случаи на прекратяване на трудов договор с предизвестие от работодателя се прилага закрилата по чл.333 от КТ при уволнение?
 5. Може ли трудовите правоотношения да се прекратят преди окончателното закриване на предприятието?
 6. Кой е момента на прекратяване на трудовото правоотношение по чл.328 от Кодекса на Труда при закриване на предприятието?
 7. Каква е разликата между основанията за прекратяване на трудов договор по чл.328 от КТ ”закриване на част от предприятието” и ”закриване на щата”?
 8. Как се документира прекратяването на трудов договор по чл.328 от Кодекса на Труда?
 9. Може ли да се тълкува като закриване на част от предприятието преотстъпването на производствен процес, вливане или сливане?
 10. Как се доказват условията и как се документира прекратяването на трудов договор по чл.328 от КТ на основание ”съкращаване на щата”?
 11. При съкращаване на щата и ново щатно разписание може ли да се оспори прекратяването на трудовия договор по чл.328 от Кодекса на Труда, ако скоро след това тази длъжност е възстановена?
 12. В какъв срок, след промяната, не може да се правят нови промени в щатното разписание?
 13. Може ли да се ползва основанието за съкращаване на щата при съвместяване на две длъжности от един човек?
 14. Какво трябва да се има предвид при прекратяване на трудов договор по чл.328 от КТ на основание ”намаляване обема на работа”?
 15. Какво представлява и как се доказва документално основанието за прекратяване на трудов договор по чл.328 от Кодекса на Труда ”спиране на работа за повече от 15 дни”?
 16. Какво представлява основанието ”липса на качества за ефективно изпълнение на работата” за прекратяване на трудов договор по чл.328 от КТ?
 17. При промяна в длъжностната характеристика и увеличаването на изискванията към работника или служителя може ли да се установи ”липса на качества за ефективно изпълнение на работата”?
 18. Как се документира и доказва наличието на основание за прекратяване на трудов договор по чл.328 от Кодекса на Труда ”липса на качества за ефективно изпълнение на работата”?
 19. Има ли изисквания към участниците в комисията по установяване на липса на качества за ефективно изпълнение на работата?
 20. Как се установява и как се доказва липсата на необходимо образование и недостатъчна професионална квалификация?
 21. Как могат да се променят изискванията за заеманата длъжност, така че да се установи, че лицето няма необходимото образование и няма необходимата професионална квалификация?
 22. Внедряването на нови условия за работа и невъзможността на персонала да се справя с тях, може ли да е основание за прекратяване на трудов договор поради недостатъчна компетентност по чл.328 от КТ?
 23. По какво се различават основанията за прекратяване поради липса на необходимото образование и прекратяването поради промяна на изискванията за заемане на длъжността?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: