Законосъобразно прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на страните

дата: 15.05.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 01 мин.

гледания: 24

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Разгледани са подробно всички документи и срокове, които работодателят трябва да спази, за да може едно прекратяване по взаимно съгласие да не бъде отменено като незаконосъобразно от съда. Дадена е обща информация за прекратяването по взаимно съгласие, определение на взаимно съгласие. По време на семинара са разгледани следните теми:

 • Кои са страните по споразумението за взаимно съгласие?
 • В каква форма трябва да бъде изявено взаимното съгласие?
 • Кой и как може да инициира постигането на взаимно съгласие?
 • Кога се счита, че е постигнато взаимно съгласие?
 • Какви са сроковете за изготвяне на документи за постигане на взаимно съгласие?
 • Кога трябва да се оформят документите за прекратяване по взаимно съгласие?

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. В каква форма трябва да се декларира взаимното съгласие, за прекратяване на трудов договор (трудово правоотношение)?
 2. Трябва ли по някакъв начин да се документира предложението за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие?
 3. Кой може да предложи прекратяването на трудов договор по взаимно съгласие, съгласно чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на Труда?
 4. Трябва ли да е мотивирано предложението за постигане на взаимно съгласие за прекратяване на трудов договор по чл.325, ал.1, т.1 от КТ?
 5. Каква е правната характеристика на предложението за постигане на взаимно съгласие за прекратяване на трудов договор по чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на Труда?
 6. Когато вече е направено предложение за постигане на взаимно съгласие за прекратяване на трудов договор, може ли да се оттегли и в какъв срок?
 7. Ако работодателя отправи предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, но работника или служителя не е съгласен с него, какво може да предприеме работодателя?
 8. Кога може да се стигне до заповед за прекратяване на трудов договор по чл.325, ал.1, т.1 от КТ?
 9. Какво става, ако не са спазени правните изисквания за постигане на взаимно съгласие при прекратяване на трудов договор по чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на Труда?
 10. Какви са последствията, ако едно лице е подало молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие по чл.325, ал.1, т.1 от КТ, но след това не е подписало заповедта за прекратяване на трудовия договор?
 11. Задължени ли са страните да отговорят и в какъв срок на отправена молба за прекратяване на трудов договор по чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на Труда?
 12. Как трябва да се уведоми работника или служителя, че е прието неговото предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие?
 13. Как се процедира, ако работник или служител подаде молба за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие, но не е посочил от коя дата?
 14. Трябва ли лицето, към което е изпратено предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на основание чл.325, ал.1, т.1 от КТ, да отговори писмено?
 15. Може ли и как трябва да се документира, когато работник подава предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие на определена дата, но работодателя е склонен договора да се прекрати на друга дата?
 16. Може ли работодател, който приема предложение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие да предостави едновременно уведомлението за приемане на предложението и заповедта за прекратяване на трудовия договор по чл.325, ал.1, т.1 от Кодекса на Труда?
 17. Какво се случва, когато едно прекратяване на трудов договр се признае за незаконосъобразно?
 18. В какъв срок работник или служител може да търси правата си от работодател за незаконосъобразно прекратяване на трудов договор (трудово правоотношение)?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: