Правилник за вътрешния трудов ред - част II

дата: 04.06.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 46 мин

гледания: 22

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Преглед и анализ на съдържанието на изготвен правилник за вътрешен трудов ред.

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво се включва в съдържанието му и какво урежда?
 • Има ли право работодателя да определя правила за трудова дисциплина или правила за налагане на дисциплинарни наказания? Може ли да определя правила различни от тези посочени в КТ?
 • Задължително ли е да са включени в правилника видовете трудови договори?
 • Трябва ли да се определят почивките и тяхната продължителност?
 • При сумирано изчисляване на работно време нужно ли е това да се упомене в правилника?
 • Длъжен ли е работодателя да включи дали има или няма извънреден или нощен труд?
 • Длъжен ли е работодателя да регламентира ползването на платения годишен отпуск? Възможно ли е текущо да се коригира графика?
 • Трябва ли да се включва него контрола за спазване на трудовата дисциплина, и кой определя начините и документирането на спазването и?
 • Трябва ли да се включат дневници на посещенията?
 • Кога правилника може да се изменя и допълва?
 • Как се изготвят Вътрешни правила за структурата и организацията на работната заплата? Какво се определят там?
 • Има ли право работодателя да определи правилата според които работните заплати могат да бъдат изменяни?
 • Какъв е редът и начина за определяне на трудовото възнаграждение?
 • Каква е процедурата при изменения на вътрешните актове на предприятието?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: