Попълване и подаване на Годишна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ

дата: 03.04.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 32 мин.

гледания: 146

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Всяко физическо лице получаващо доходи на различни основания има задължение за подаване на годишна декларация за доходите по чл.50 от ЗДДФЛ. По време на семинара са разгледани задълженията на физическите лица за попълване на годишната декларация за доходи от трудови правоотношения, както и попълването на справката за определяне на окончателния осигурителен доход за 2011 г.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Кога лица, които работят по трудов договор имат задължение да подават годишна декларация по ЗДДФЛ?
 2. Как се попълва Приложение 1 за доходи от трудови правоотношения към Годишната Данъчна Декларация по ЗДДФЛ?
 3. Ако след окончателното преизчисляване на данъка върху доходите на физическите лица не е възстановен или довнесен окончателния данък, какво трябва да направи лицето?
 4. Как се третират доходите на самоосигуряващ се собственик или съдружник за положен личен труд?
 5. Как се документира изплатеното възнаграждение на самоосигуряващите се собственици или съдружници за положен личен труд?
 6. Кога се удържа данъка върху дохода на физически лица?
 7. Ако има решение за изплащане на възнаграждение на собственик или съдружник за положен личен труд, но не се изплати, ще трябва ли да се обложи с данък върху доходите?
 8. Удържаният данък върху доходите на самоосигуряващите се собственици или съдружници за положен личен труд, трябва ли да се включва в Декларация 6?
 9. Приспадат ли се внесените осигурителни вноски за своя сметка, при изчисляване на дължимия данък от самоосигуряващите се собственици и съдружници за положен личен труд?
 10. Как се документира дохода, изплатен на самоосигуряващ се съдружник или собственик за полаган личен труд?
 11. Може ли едно самоосигуряващо се лице да се осигурява през няколко дружества?
 12. Ако едно физическо лице упражнява свободна професия и е собственик на ЕТ, как трябва да се самоосигурява?
 13. Може ли едно самоосигуряващо се лице да получава възнаграждение за положен личен труд от няколко дружества, в които е съдружник и как ще формира облагаемия си доход?
 14. Как трябва да се документират изплатените доходи на физическо лице, което е съдружник в едно дружество и в същото време получава доходи и по сключен договор за управление и контрол и за положен личен труд?
 15. Как се попълват таблици 1 и 2 от Годишната Данъчна Декларация на физически лица за изравняване на осигурителния доход?
 16. Има ли пречка самоосигуряващите се лица да внасят осигурителни вноски върху различни осигурителни доходи през различните месеци на годината?
 17. Разпределя ли се за всички месеци през годината годишния доход на самоосигуряващо се лице, което е получило възнаграждение за положен личен труд?
 18. Ако самоосигуряващо се лице е съдружник и получи възнаграждение за положен личен труд в дружеството през месец Декември, ще трябва ли да се разпредели по месеци неговия доход и да се довнесат осигурителни вноски за останалите месеци?
 19. Кои физически лица трябва да попълват таблица 1 и 2 за изравняване на годишния осигурителен доход в Годишната Данъчна Декларация по ЗДДФЛ?
 20. Как се процедира в случай че физическо лице не е декларирало пред платеца на дохода по граждански договор, че е самоосигуряващо се и той му е удържал осигурителни вноски, като по този начин е преминат максималния осигурителен праг от 2 000 лв.?
 21. Какъв ще е осигурителния доход на самоосигуряващо се лице за един месец през годината, през който не е извършвана никаква дейност и лицето не е получило никакъв доход?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: