Годишно приключване на ЮЛ – съставяне на ГДД, част II

дата: 16.12.2014

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 39 мин

гледания: 224

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Преобразуване на счетоводен финансов резултат – провизии за задължения; отписване на задължение; приходи от финансиране на данъчен амортизируем актив; разходи при учредяване; разходи за дарения (по презумпция непризнати); разходи за данък при източника;
  • Приложение 2 – преотстъпване на корпоративен данък;
  • Приложение 3 – печалби обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойно данъчно облагане;
  • Приложение 4 – сделки, които биха могли да представляват отклонение от данъчното облагане; новости в Приложение 4;
  • Изключени лица от обхвата на свързаност;
  • Особености свързани с попълването на Приложение 4;
  • Справка за скрито разпределение на печалбата;
  • Авансови вноски; начин на определяне на авансовите вноски за следващата 2015 г. – Част VIII;
  • Преизчисляване  на частичен данъчен кредит и как се прави корекция?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: