Годишно приключване на ЮЛ – съставяне на ГДД, част I

дата: 16.12.2014

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 37 мин

гледания: 370

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Предполагаеми промени в Годишната данъчна декларация ГДД за 2015 г.;
 • Кои са лицата, които имат задължение за подаване на ГДД?
 • Попълване на Част I от ГДД – данни;
 • Попълване на Част II от ГДД – идентификационни данни за данъчно задълженото лице;
 • Попълване на Част III от ГДД – данни за упълномощеното лице;
 • Попълване на Част IV от ГДД – данни за дейността на данъчно задълженото лице;
 • Попълване на Част V от ГДД – образци и документи, които се подават заедно с ГДД;
 • Попълване на Част VI от ГДД – определяне на данъчния финансов резултат и дължимият корпоративен данък; справки;
 • Какво представляват данъчните постоянни разлики и данъчните временни разлики?
 • Данъчно амортизируем актив;
 • Приходи и разходи от последващи оценки на активи и пасиви;
 • Разходи, които представляват доходи на местни физически лица; изключения;
 • Пресмятане на неизползвани отпуски;
 • Кои счетоводни разходи не се признават за данъчни цели?
 • Кои приходи не се облага с корпоративен данък?
 • Регулиране на слаба капитализация и кога попадаме в този режим?
 • Пренасяне на данъчна загуба;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: