Видове отпуски, ползване на платен годишен отпуск и график за отпуски

дата: 18.11.2014

лектор: Георги Димитров

продължителност: 50 мин

гледания: 76

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Право на полагаем годишен отпуск и право на ползване;
 • Размер на основния полагаем годишен отпуск според Кодекса на труда и право на придобиване на по-голям отпуск;
 • Категории работници и служители с право на удължен годишен отпуск;
 • Как се определя размерът на полагаемия годишен отпуск?
 • Има ли право на отпуск лице започващо нова работа, което при напускане на предходната е използвало целия си полагаем годишен отпуск?
 • График за годишен отпуск и дни, които се включват в него; индивидуален план и изготвяне на комплект на графика;
 • Какви са последствията, в случай че работник не попълни индивидуалния си график?
 • Какво се случва с отложените дни от предходни години?
 • Допълване и актуализиране на годишния отпуск;
 • Срок за изготвяне на график за полагаемия годишен отпуск за следващата година;
 • Упражняване на правото на ползване на полагаем годишен отпуск от работниците и служителите;
 • При какви обстоятелства работодател може да откаже ползване на годишен отпуск и при какви обстоятелства такъв може да бъде прекъсван?
 • Отлагане на ползването на полагаемия годишен отпуск от работодател или работник и колко дни максимално може да бъде отложеният отпуск?
 • Какво се включва в понятието „важни производствени причини”?
 • Отлагане поради уважителни лични причини от страна на работника;
 • Давност на правото на ползване на годишния отпуск;
 • Отчитане на полагаем годишен отпуск и водене на документация;
 • Контрол и санкции по спазването на трудовото законодателство;
 • Механизъм на ползване на отложените работни дни;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: