Ползване на данъчен кредит - част II

дата: 18.09.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 49 мин

гледания: 100

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Ползването на данъчен кредит е практически най-важната част от материята за ДДС. Въпросите, свързани с ползването на данъчен кредит, се поставят ежедневно в работата на практикуващите специалисти. Случаите на частичен данъчен кредит създават особени проблеми в практиката, а понякога фирмите дори не знаят, че имат право само на частичен данъчен кредит.

По-конкретно са разгледани следните теми:

 • Общи правила за ползване на данъчен кредит;
 • Общи случаи на липса на данъчен кредит;
 • Условия за възникване на частичен данъчен кредит;
 • Коефициент на частичен данъчен кредит – доставки и суми, които се включват в изчислението;
 • База за изчисление на коефициента;
 • Преизчисляване на коефициента в края на годината.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Кога трябва да се включи кредитно известие в дневника за покупките?
 2. Каква е разликата между пълен и частичен данъчен кредит по ЗДДС?
 3. Какво представлява частичният данъчен кредит?
 4. Кога едно лице има право на пълен данъчен кредит?
 5. Как се ползва данъчен кредит, когато едно дружество извършва и облагаеми и освободени доставки?
 6. Как се определя за една доставка дали да се ползва пълен или частичен данъчен кредит?
 7. Какъв вид доставки трябва да извършва едно лице, за да ползва пълен или частичен данъчен кредит?
 8. Кога възниква частичен данъчен кредит?
 9. Как се ползва частичен данъчен кредит?
 10. Как се формира коефициентът за ползване на частичен данъчен кредит?
 11. Отразява ли се върху коефициента за частичен данъчен кредит реализираният оборот чрез клон в друга държава?
 12. Може ли наличието на постоянен обект извън територията на страната да повлияе върху коефициента за частичен данъчен кредит?
 13. Включват ли се при изчисление на коефициента за частичен данъчен кредит извършените доставки за чуждестранен клиент с място на изпълнение в България?
 14. Включват ли се в изчислението на коефициента за частичен данъчен кредит извършените безвъзмездни доставки, които са приравнени на възмездни?
 15. Кои доставки не се включват в определяне на коефициента за изчисление на частичен данъчен кредит?
 16. Кои освободени доставки не се отразяват при формиране на коефициента за частичен данъчен кредит?
 17. Включват ли се авансите в изчисляването на коефициента за частичен данъчен кредит?
 18. Как се отразяват на коефициента за частичен данъчен кредит получените субсидии?
 19. За какъв период от време се вземат приходите от продажби при изчисляване на коефициента за частичен данъчен кредит?
 20. За какъв период се прилага изчисленият коефициент за частичен данъчен кредит?
 21. Декларира ли се пред НАП началото и прекратяването на извършване на освободени доставки?
 22. Как се закръглява коефициентът за частичен данъчен кредит?
 23. Как се формира коефициентът за частичен данъчен кредит, ако няма база за изчисление?
 24. На каква база се изчислява коефициентът за частичен данъчен кредит по ДДС при новоучредена фирма?
 25. Колко често се изчислява коефициентът за частичен данъчен кредит?
 26. Трябва ли и колко често да се преизчислява коефициентът за частичен данъчен кредит?
 27. Кога се изравнява частичният данъчен кредит, който е ползван през годината, с реалния, който би се получил от данните за цялата година?
 28. Има ли възможност през годината да се променя формираният коефициент за частичен данъчен кредит?
 29. Как се отразява в дневника за покупките фактура с частичен данъчен кредит?
 30. Къде се посочва резултатът от преизчисления частичен данъчен кредит?
 31. Ако нерегистрирано по ДДС лице закупи метални отпадъци, чия е отговорността да начислява ДДС?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: