Отпуски за Изпълнение на Граждански, Обществени и Други Задължения по чл.157 от КТ

дата: 02.10.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 50 мин

гледания: 27

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Отпуските, които темата разглежда се ползват от работниците и служителите само при настъпването на определени събития. В практиката често възникват въпроси по отношение на заплащането на някои от тези отпуски, поради това  темата е разгледана в детайли. Отговори са дадени на всички най-често задавани въпроси във връзка с тези отпуски, някои от които са:

 • Кои отпуски са платени и кои следва да се отчетат като неплатени;
 • Начин на ползване на различните отпуски;
 • Документи, които лицата трябва да представят пред работодателя;
 • Има ли право работодателят да откаже или да отложи ползването на някои от тези отпуски и т.н.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Кои са видовете отпуски, които влизат в обхвата на Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения по чл.157 от Кодекса на труда (КТ)?
 2. Какви са необходимите документи за ползване на Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения по чл.157 от КТ?
 3. Необходимо ли е подаването на молба  за Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения по чл.157 от КТ?
 4. Кои от отпуските по  чл.157 от КТ  са платени и кои неплатени?
 5. Позволено ли е на работодателя да откаже Отпуск за изпълнение на граждански, обществени и други задължения по чл.157 от КТ?
 6. На колко дни отпуск има право един работник по чл.157, ал.1, т.1 ( при встъпване в брак) ?
 7. Какви са необходимите документи за използване на отпуск при встъпване в брак (чл.157, ал.1, т.1 от КТ)?
 8. Задължен ли е работодателя да се съгласи на отпуск при встъпване в брак (чл.157, ал.1, т.1 от КТ)?
 9. Възможно ли е отпуск при встъпване в брак (чл.157, ал.1, т.1 от КТ) да се отложи и да се ползва по-късно?
 10. Платен ли е отпуск при встъпване в брак (чл.157, ал.1, т.1 от КТ)?
 11. Каква е продължителността на отпуск при кръводаряване (чл.157, ал.1, т.2 от КТ)?
 12. Какви са необходимите документи за използване на отпуск при кръводаряване (чл.157, ал.1, т.2 от КТ)?
 13. Задължен ли е работодателя да се съгласи на отпуск при кръводаряване (чл.157, ал.1, т.2 от КТ)?
 14. Възможно ли отпуск  при кръводаряване (чл.157, ал.1, т.2 от КТ) да бъде отлаган и в какъв период от време?
 15. Платен ли е отпуск при кръводаряване (чл.157, ал.1, т.2 от КТ)?
 16. Каква е продължителността на отпуск при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия (чл.157, ал.1, т.3 от КТ)?
 17. Какви са необходимите документи за използване на отпуск при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия (чл.157, ал.1, т.3 от КТ)?
 18. Задължен ли е работодателя да се съгласи на отпуск при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия (чл.157, ал.1, т.3 от КТ)?
 19. Платен ли е отпуска при смърт на родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия (чл.157, ал.1, т.3 от КТ)?
 20. В какъв размер е отпускът, когато служителят е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице (чл.157, ал.1, т.4 от КТ)?
 21. Как се документира правото на ползване на отпуск, когато служителят е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице (чл.157, ал.1, т.4 от КТ)?
 22. Има ли право работодателя да откаже отпуск, когато служителят е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице (чл.157, ал.1, т.4 от КТ)?
 23. Има ли право служителят, който е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице да отложи ползването на отпуск по чл.157, ал.1, т.4 от КТ за по-късен етап?
 24. Платен ли е отпуск, когато служителят е призован в съд или от други органи като страна, свидетел или вещо лице по чл.157, ал.1, т.4 от КТ?
 25. Колко продължава отпускът за участие в заседания като член на представителен държавен орган (чл.157, ал.1, т.5 от КТ)?
 26. Как се доказва пред работодателя правото за използване на отпуск за участие в заседания като член на представителен държавен орган (чл.157, ал.1, т.5 от КТ)?
 27. Може ли работодателя да откаже ползването на отпуск за участие в заседание, като член на държавен орган по чл.157, ал.1, т.5 от КТ?
 28. Възможно ли е отпуск за участие в заседания като член на представителен държавен орган (чл.157, ал.1, т.5 от КТ) да бъде отлаган и в какъв период от време?
 29. Платен или неплатен е отпускът за участие в заседания като член на представителен държавен орган (чл.157, ал.1, т.5 от КТ)?
 30. Каква е продължителността на отпуск, когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение (чл.157, ал.1, т.6 от КТ)?
 31. Какви са необходимите документи за използване на отпуск, когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение (чл.157, ал.1, т.6 от КТ)?
 32. Може ли работодателя да откаже ползването на отпуск, когато има отправено предизвестие от него за прекратяване на трудовото правоотношение (чл.157, ал.1, т.6 от КТ)?
 33. Каква е продължителността на отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия (чл.157, ал.1, т.7 от КТ)?
 34. Как и в какъв срок се документира правото на ползване на отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия (чл.157, ал.1, т.7 от КТ)?
 35. Може ли работодателя да откаже ползването на отпуск за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия (чл.157, ал.1, т.7 от КТ)?
 36. Платен ли е отпуска за времето на обучение и участие в доброволните формирования за защита при бедствия (чл.157, ал.1, т.7 от КТ)?
 37. Какви са съществените ограничения за ползване на отпуск, когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение (чл.157, ал.1, т.6 от КТ)?
 38. На какви условия трябва да отговаря лицето, за да ползва отпуск, когато е отправено предизвестие от работодателя за прекратяване на трудовото правоотношение (чл.157, ал.1, т.6 от КТ)?
 39. Каква  част от отпуските по чл.157 от КТ се изплащат от републиканския бюджет?
 40. Могат ли част от отпуските по чл.157 от КТ да бъдат приспаднати от отпуска по чл.155 от КТ?
 41. Трябва ли работникът да има 8 месеца трудов стаж, за да има право да ползва отпуск по чл.157 от КТ?
 42. Зачита ли се времето в отпуск по чл.157 от КТ за трудов стаж?
 43. Възможно ли е работник и работодател да сключат допълнително споразумение за ползване на повече дни отпуск по чл.157 от КТ?
 44. Дължат ли се осигуровки за видовете отпуски по чл.157 от КТ?
 45. Какви документи трябва да представи работникът на своя работодател, за да може да ползва отпуск по чл.157 от КТ?              
 46. Може ли работникът да предостави документите доказващи настъпването на даденото събитие по–късно от представянето на молбата за отпуск?
 47. Какви документи е длъжен да предостави работникът при настъпване на събитие по чл.157, ал.1, т.3 от КТ – смърт на роднина по права линия?
 48. Ако събитието е настъпило в неработен ден има ли право служителят да ползва полагащият му се отпуск през първите дни, които са работни?
 49. Може ли работникът да запази правото си на ползване на полагащият му се отпуск по чл.157 от КТ за бъдещ период?
 50. Може ли работодателят сам да избира дали отпуска по чл.157 от КТ да е платен или неплатен?
 51. Има ли връзка между трудовия стаж и отпуските по чл.157 от КТ?
 52. Платен или неплатен е отпускът при призоваване на работника в съд или от други органи като свидетел или като вещо лице ?
 53. За чия сметка е здравното осигуряване при ползване на отпуск по чл.157 от КТ, който не е платен от работодателя?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: