Отчитане на материалните запаси

дата: 04.11.2014

лектор: Борис Тенчев

продължителност: 36 мин

гледания: 510

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво представляват материалните запаси и къде в Баланса намират отражение?
 • Елемент ли са материалните запаси на оборотния капитал?
 • Цикъл на оборотния капитал;
 • Кой стандарт се прилага при придобиване на материални запаси?
 • Може ли имот, който ще се продаде извън характера на обичайната дейност да попадне в обхвата на МСФО 5 и какви са условията за това?
 • Разходи, които влизат в стойността на придобиване на материалните запаси и разходи за продажба;
 • Може ли лихва по заеми да се капитализира в стойността на материалните запаси (МСС 23);
 • Кога признаваме разходите направени за материален запас?
 • Материални запаси на път;
 • Методи за изписване на материалните запаси – по конкретно определена цена, по средно претеглена цена и FIFO (първа входяща-първа изходяща);
 • Какво представлява нетнореализируемата стойност?
 • При какви случаи се прави обезценка?
 • Възстановяване на обезценената стойност на материалните запаси и до какъв размер може да се възстанови обезценка?
 • Изключение при обезценка на етап материал при производствено предприятие;
 • Данъчно признаване на обезценка и възстановяване на обезценка по ЗКПО;
 • Данъчни ефекти при брак и липси; може ли технологичният брак да бъде част от себестойността на материален запас?
 • Корекция на данъчен кредит;
 • Санкции;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: