Отчитане на материалните запаси – МСС 2

дата: 03.11.2015

лектор: Десислава Христова

продължителност: 50 мин

гледания: 217

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво са материални запаси и как се класифицират?
 • Определяне себестойността на материалните запаси
 • Разходи, които не се включват в себестойността на МЗ
 • Себестойност на услуги
 • Техники за оценка на себестойността
 • Реализиране на МЗ и признаване на приход
 • Отчитане на материални запаси на път
 • Методи за изписване на себестойност
 • Нетна реализируема стойност на материалните запаси
 • Обезценка на материални запаси и нейното обръщане, данъчни ефекти от обезценка
 • Брак и липси на МЗ – счетоводно и данъчно отчитане
 • Разлики между МСС 2 и НСС 2
 • СанкцииАбонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: