Отчитане на дълготрайни нематериални активи и произведения на изкуството

дата: 02.06.2015

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 34 мин

гледания: 149

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво означава понятието нематериален актив?
 • Какви са основните характеристики на нематериалния актив?
 • Кога говорим за контрол и разграничимост?
 • Как можем да различим материалните от нематериалните активи?
 • Покупка на нематериален актив;
 • Кои разходи не трябва да се капитализират при закупуване на нематериален актив?
 • Придобиване на нематериален актив чрез бизнес комбинация;
 • Кои активи трябва да бъдат отделени при бизнес комбинация?
 • Придобиване на нематериален актив чрез дарение;
 • Придобиване на нематериален актив чрез замяна;
 • Какво означава понятието липса на търговска субстанция?
 • Критерии за изграждане на собствен нематериален актив;
 • Научноизследователска и развойна дейност и защо двете дейности трябва да се разграничават?
 • Изключения от първоначалното признаване;
 • Метод на преоценъчната стойност;
 • Амортизация на нематериален актив;
 • Важни оповестявания на нематериален актив;
 • Произведения на изкуството - данъчното и счетоводно третиране;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: