МСС 7: Отчет за Паричните Потоци - част II

дата: 05.11.2013

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 25 мин

гледания: 64

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Кои са особеностите при отчитане на паричните потоци в чуждестранна валута?
 • Как трябва да бъдат отчитани паричните потоци от получени и изплатени лихви и дивиденти? Има ли разлика при тяхното категоризиране при Финансови и нефинансови институции?  Кога се включват в основна дейност и кога в инвестиционна или финансова? Примери .
 • Как се отчитат и категоризират паричните потоци , генерирани от данъци върху дохода.
 • Особености при Паричните потоци свързани с инвестиции в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия
 • Как става отчитането на паричните потоци при инвестиции в съвместно контролирани предприятия?
 • Как се представят Паричните потоци, произтичащи от придобиването или загубата на контрол над дъщерни предприятия
 • Как се представят Промените в притежаваните участия
 • Какво представляват безналичните сделки? Примери.
 • Примери за други съществени оповестявания?
 • Въпроси и казуси към стандарта?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: