Осигурителни вноски и осигурителен доход по трудови договори

дата: 21.10.2014

лектор: Георги Димитров

продължителност: 33 мин

гледания: 95

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Как се определя осигурителният доход?
 • Къде се определя минималният и максималният осигурителен доход?
 • Как се определя минималният осигурителен доход на предприятие и за кои предприятия не се определя такъв?
 • Какво означава пропорционално определяне на минималния осигурителен доход?
 • Какъв е максималният осигурителен доход и как се определя той? Прилага ли се принципът за пропорционалност при него?
 • Какви са елементите на осигурителния доход?
 • Последователност при сборуване на доходите?
 • Поредност на доходите от различни дейности;
 • Какво се случва, ако осигурителната сума на лице надвишава максималния осигурителен доход?
 • Трябва ли лице да декларира дохода си по граждански договор пред платеца на доход по трудово правоотношение?
 • Какви са осигурителните вноски за работещите лица по трудов договор за 2014 г.?
 • Какъв е редът за внасяне на осигурителните вноски?
 • Кой носи отговорност за невнесени осигурителни вноски?
 • Има ли право на обезщетение работник, ако осигурителните му вноски не са платени от работодателя му?
 • Срокове за внасяне на осигурителни вноски;
 • Кой извършва контрола по невнесени осигурителни вноски?
 • Начисляват ли се лихви за невнесени осигурителни вноски и как се изчислява лихвеният процент?
 • Какво представляват основният трудов договор и договорът за допълнителен труд?
 • Санкции при неправилно определяне на осигурителните вноски и/или осигурителния доход;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: