Актуални Въпроси по Осигуряване и Трудово Право

дата: 23.10.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 54 мин

гледания: 110

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Този семинар е посветен само на отговори на актуални въпроси по Осигуряване и Трудово Право, които са зададени от участници в семинара, без да са обвързани с конкретни теми.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Какъв е размерът на обезщетението по чл. 222, ал.3 от КТ?
 2. По какъв начин се изплаща и кога става дължимо обезщетението по чл.222, ал.3 от Кодекса на Труда?
 3. Какъв е давностният срок за изплащане на обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ?
 4. Как да процедира работодателя, когато лицето предоставя назаконосъобразно издадени болнични листове и той няма възможност да прекрати трудовото му правоотношение?
 5. Как може да се прекрати изплащането на допълнителни социални придобивки на лице, на което работодателя не може да прекрати трудовото правоотношение, поради предоставянето на болнични листове, които са незаконосъобразни?
 6. Социалните придобивки дължими ли са по време на платен годишен отпуск и отпуск поради временна неработоспособност?
 7. Всеки нов служител ли трябва да получава ваучери за храна?
 8. Полагат ли се социалните придобивки на самоосигуряващи се собственици?
 9. Полагат ли се социални придобивки на служители на Граждански Договор или на Договор за Управление и Контрол?
 10. Какво може да направи работодател, който е платил ваучери за храна на оператора, но не ги получава, поради изчерпана квота?
 11. Какво трябва да направи работодателя, ако има закупени ваучери за всички служители до края на годината, но има няколко нови служители, за които няма ваучери?
 12. Законосъобразно ли е предварителното закупуване на ваучери за храна и тяхното съхранение във фирмата, а не незабавното им раздаване на служителите?
 13. Полагат ли се ваучери за храна на майките, отглеждащи деца до 2 години?
 14. Какви са данъчните и осигурителните ангажименти на осигурителите при назначаване на албански и косовски граждани?
 15. Как се документира назначаване на служители, които не са граждани на страната или на страна от ЕС?
 16. Могат ли да се наемат лица по Договор за Управление и Контрол, без разрешително А1, ако лицата са от страни извън ЕС?
 17. Подлежат ли на здравно осигуряване лицата със статут на продължително пребиваващи в страната чужденци?
 18. Може ли баща да получава обезщетение за отглеждане на дете от 135 до 410 календарни дни и едновременно с това да получава възнаграждение по Граждански Договор?
 19. Може ли баща да получава обезщетение за бременност и раждане до 135 календарни дни?
 20. Кога майката може да прехвърли майчинството на бащата, работещ по Трудово Правоотношение?
 21. Как се формира обезщетението, което ще получава баща в периода от 135 до 410 календарни дни?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: