Промени в осигурителното законодателство 2013 - част I

дата: 22.01.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 53 мин

гледания: 258

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Семинарът се фокусира изцяло върху промените в осигурителното законодателство, в сила от 01.01.2013. Обстойно са разгледани и анализирани новостите в:

 • КСО – Осигурителни вноски, осигурителни прагове, максимален осигурителен доход, ред за внасяне на вноските, срокове за внасяне на вноските и срокове за подаване на данните към НАП.
 • Болични - Промени в придружителното писмо, нов срок за подаване на болничните в НОИ
 • Закон за бюджета на ДОО – Приложения 1 и 2 към ЗБДОО за 2013 година
 • ЗДДФЛ – Промени в Закон за данъците върху доходите на физическите лица относно данъците по трудови и извънтрудови правоотношения, срокове за внасяне и деклариране на данъците.
 • Нормативни документи - Промени в други нормативни документи, касаещи работните заплати и осигуряването

В първа част от темата ще намерите отговори на следните конкретни въпроси:

 • Има ли промени в размера на осигурителните вноски от 01.01.2013?
 • За кои лица има промяна в размера на осигурителните вноски за фонд Пенсии?
 • Как се разпределя осигурителната тежест между работодател и работник служител?
 • Ще има ли вноски за ГВРС през 2013г?
 • Какви промени има в осигурителните прагове по видове дейности?
 • Колко е минималната работна заплата за 2013г.?
 • Колко е минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица за 2013г.?
 • Как се определя минималният осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, които са започнали дейност през 2012 или 2013г.?
 • Колко е максималният осигурителен доход за 2013г.?
 • Колко е максималният размер на пенсиите през 2013г?
 • Как ще се променят през 2013 пенсиите за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия?
 • Каква ще е промяната в размера на вдовишката добавка през 2013г.?
 • Колко е минималния дневен размер на обезщетението за безработица през 2013?
 • Как се определя обезщетението за безработица и какъв е неговия максимум?
 • Какви са основните промени в Кодекса за социално осигуряване?
 • Какви са промените в обхвата на осигурените лица в КСО?
 • Кога започват да се осигуряват лицата, наети по Договор за управление и контрол, в сила от 01.01.2013?
 • Как се облагат доходите на лицата, заемащи изборни длъжности?
 • Как могат да се осигуряват докторантите от 2013г.?
 • Как може да се откупи осигурителен стаж?
 • Какъв е редът за предаване на ведомости, в случай на заличаване на търговско дружество?
 • В какъв срок се внасят осигурителните вноски, в сила от 01.01.2013?
 • Ако възнагражденията са изплатени до 15-то число на следващият месец, в какъв срок трябва да се внесат осигурителните вноски?
 • Ако възнагражденията се начислят след 25-то число на следващият месец, в какъв срок са далъжими осигурителните вноски?
 • Ако възнагражденията се изплатят преди 25-то число на месеца, за който се отнасят, в какъв срок са дължими осигурителните вноски?
 • Има ли значение за срока на дължимост на осигурителните вноски, периодът на начисление или изплащане на възнагражденията за съответния месец?
 • В какъв срок се внасят осигурителни вноски при изплащане на аванси?
 • Какъв е срокът за внасяне на осигуритени вноски за самоосигурявящи се лица, в сила от 01.01.2013?
 • Как се внасят осигурителни вноски за самоосигуряващи се лица, в сила от 01.01.2013?
 • Какво представляват допълнителните доходи от трудова дейност?
 • В какви срокове се внасят осигурителните вноски за изплащани допълнителни доходи от трудова дейност?
 • В какъв срок се внасят осигурителни вноски при граждански договори, в сила от 01.01.2013?
 • Трябва ли осигурителят да подава пред обслужващата банка декларация по чл. 7, ал.9 от КСО за внесени осигурителни вноски?
 • Какви са промените при отпускане на пенсия, когато има откупуване на осигурителен стаж, в сила от 2013?
 • Каква е промяната в сроковете за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения, в сила от 2013?
 • В какъв срок се подават документите за изплащане на обезщетения, когато лицето не предаде болничните в срок?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: