Промени в осигурителното законодателство 2013 - част III

дата: 22.01.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 40 мин

гледания: 82

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Третата част от прегледа на промените в осигурителното законодателство за 2013-та разглежда новостите в ДОПК и ЗДДФЛ. В този семинар ще намерите отговори на следните конкретни въпроси:

 • Как може да се получи справка по данъчно-осигурителната сметка на задължените лица? Ще можем ли да имаме достъп без да имаме електронен подпис?
 • В каква последователност се погасяват публичните вземания със средствата от единната сметка? Как ще се погасяват публични вземания, когато има няколко задължения и една вноска, която не ги покрива всички?
 • Как се декларират и внасят осигурителни вноски, когато през месеца има правени частични плащания?
 • Ако физическите лица не поискат от работодателя служебна бележка за доходите през годината, той длъжен ли е да я издаде?
 • В какви срокове се внася данък върху доходите на физически лица при изплащане на възнаграждения по извънтрудови възнаграждения?
 • В какъв срок се внася данък върху доходите на физически лица при изплащане на наем на физическо лице?
 • Промяна в срока за служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ.
 • Кога се издават служебни бележки за доходи от граждански договори и доходи от наем?
 • Как може да се подава справката за изплатени суми на физически лица по извънтрудови правоотношения по чл. 73 от ЗДДФЛ?
 • Какви промени има в Националната класификация за професиите и длъжностите от 2013г.? Какви задължения имат работодателите, чийто служители са на длъжност с променен код от НКПД?
 • Какви са различните възможности за осигуряване на управителите на търговски дружества?
 • Трябва ли да се осигурява управител на новорегистрирано дружество, ако това дружество не осъществява дейност?
 • При смяна на управител на търговско дружество, от кога започва да осигуряването на новоназначения управител?
 • Ако един управител работи в ЕООД-то си, самоосигурява се и не си разределя дивиденти, как може да се третира това за данъчни цели?
 • Имат ли право служители и работници на обезщетение от фонд Гарантирани вземания на работници и служители, след като не се внасят вноски през 2013?
 • Кога в декларация образец 6 се посочва само данък, без да има осигуровки?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: