Промени в осигурителното законодателство 2013 - част II

дата: 22.01.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 54 мин

гледания: 117

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Втората част от прегледа на новостите в осигурителното законодателство се фокусира върху Наредба Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите за осигурените при тях лица, както и за самоосигуряващите се лица. Промените касаят най-вече реда и сроковете за подаване на Декларации образец 1 и образец 6.

В този семинар ще намерите отговор на следните конкретни въпроси:

 • Декларация образец 1:
  • Кой е задължен да подава декларация образец 1? Какъв е срокът за подаване?
  • Кога се налага да се подава коригираща декларация? Коригиращата декларация ще добавя ли нови суми към задълженията или ще замества предходните?
  • Кога трябва да се подава, ако възнагражденията са начислени през месеца, за който се отнасят, но до края на следващия не са изплатени?
  • Варно ли е, че първо трябва да се декларират осигурителните вноски, а след това да се внасят?
  • Кога се подава декларация за допълнителни възнаграждения?
  • Ако едно лице е осигурено на максималният осигурителен доход и осигурителните му вноски са внесени до 25-то число на следващият месец, получи допълнително възнаграждение, как ще се декларира това?
  • Ако самоосигуряващо се лице не е платило до 25-то число на следващият месец осигурителните вноски, задължено ли е да подаде декларация обр.1?
  • Какви авансови вноски се дължат от самоосигуряващите се лица, по реда на ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2013?
  • Как се декларира участието на съпрузите/съпругите в дружеството на лицето, през което се самоосигуряват?
 • Декларация образец 6:
  • В какъв срок се подава и какви са промените в нея от 01.01.2013?
  • Включва ли се в нея данъка за довнасяне, в следствие на годишното изравняване по чл. 49, ал.5 от ЗДДФЛ и с какъв код?
  • Може ли данъка за довнасяне по чл.49, ал.5 от ЗДДФЛ, в следствие на годишното изравняване да се декларира заедно с ежемесечното задължение на данъка?
  • При деклариране на данъка за довнасяне, каква дата трябва да се посочи?
  • Какво означава и кога се използва код 6 за вид плащане?
  • Има ли значение хронологията в подаването на Декларация образец 1 и образец 6?
  • Ако се подаде преди 25-то число на следващият месец, от кога ще се считат за дължими осигуровките – от 25-то число или от датата на подаването на декларацията?
  • Каква дата се попълва, когато възнагражденията не са начислени и/или не са изплатени?
  • Ако възнаграждеинята не са изчислени до крайния срок аз подаване на декларация образец 1 и 6, какви трябва да бъдат сумите, посочени в декларациите?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: