Определяне на осигурителен доход на лица работещи по трудови правоотношения

дата: 09.07.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 45 мин

гледания: 56

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


 • Коя нормативната уредба свързана с определянето на осигурителния доход?
 • Какво е осигурителен доход?
 • Къде отиват осигурителните вноски?
 • Кои са фондовете на ДОО и какви обезщетения покриват те?
 • Може ли едно лице да бъде осигурено само за някой от социалните рискове?
 • Какви са задълженията на наетите за повече от 40 часа месечно?
 • Кои фондове не са задължителни?
 • В кой закон е определен осигурителния доход и какъв е минималния и максималния размер на осигурителния доход?
 • Как се определя основната икономическата дейност според която се определя минималния праг на осигуряване на лицата заети в съответната фирма? Вземат ли се предвид спомагателните дейности? А ако има две основни дейности? Кои лица се включват в броя на заетите лица?
 • Може ли работодателя сам да определи основната икономическа дейност при извършване на няколко дейности и броя на лицата заети в тях е един и същ?
 • Пропорционалност на минималния осигурителен доход? Как се определя той?
 • Примери за определяне дохода в случаи когато лице работи по:
  • основен трудов договор и допълнителен;
  • основен ТД и ДУК;
  • основен ТД, ДУК и Граждански договор.
 • Как се определя минималния осигурителен доход при отработване на част от дните за месеца?
 • Как се определя мин осиг. доход при непълно работно време?
 • Как се отчитат възнагражденията, които се отнасят за отработен труд за минал период?
 • Особености при разпределянето на годишни премии?
 • Ако има лице назначено на 2-ри трудов договор длъжно ли е да декларира на какъв доход се осигурява при първия работодател?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: