Обжалване на ревизионни актове по ДОПК и на други административни актове

дата: 02.08.2016

лектор: адв. Слави Микински

продължителност: 54 мин

гледания: 18

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Оспорване на данъчни доклади и обжалване на ревизионни актове по реда на ДОПК;
 • Обжалване на други актове по реда на ДОПК;
 • Съдържание на жалбата по ДОПК;
 • Обжалване по административен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на решаващия орган;
 • Обжалване по съдебен ред – срокове за обжалване, спиране на изпълнението, правомощия на съда;
 • Обжалване на мълчалив отказ;
 • Обжалване на актове по реда на Закона за Административните Нарушения и Наказания (ЗАНН) – видове актове, които подлежат на обжалване;
 • Срокове и процедура по обжалване на актове по реда на ЗАНН;
 • Съдържание на жалбата по ЗАНН;
 • Инстанционност на производството по ЗАНН;
 • Възобновяване на влезли в сила административно-наказателни производства.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: