Облагане доходите на съдружници за положен личен труд в дружество

дата: 07.08.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 14 мин.

гледания: 228

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Темата разглежда практическото прилагане на разпоредбите на ЗДДФЛ, КСО и нормативните актове за прилагането им, както и писма и указания от практиката на НАП, относно възнагражденията, изплащани на съдружниците полагащи личен труд в дружества.

Подробно са разгледани следните теми:

 • Основания за изплащане на възнаграждения за положен личен труд;
 • Документално оформление на положения труд от съдружник;
 • Начини на договаряне на възнагражденията;
 • Определяне на облагаемия доход по реда на ЗДДФЛ;
 • Определяне на данъчната основа по реда на ЗДДФЛ;
 • Изчисляване на данъка по ЗДДФЛ;
 • Осигурителни вноски на съдружниците;
 • Деклариране и отчитане на изплатените възнаграждения и удържания данък;
 • Издаване на документи за изплатените възнаграждения на съдружниците;
 • Разглеждане на възможните хипотези при попълване на декларация образец 1;
 • Преглед на различните кодове за вид осигурен в декларация образец 1;
 • Описание на полетата от декларация 1, които са задължителни за попълване при изплащане на възнаграждение за положен личен труд;
 • Срокове за деклариране на данните към НАП – Декл. 6 и Декл. 1.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво е основанието за облагане на доходите, получени от съдружник за положен личен труд в дружество?
 2. За какъв вид доход се счита дохода на съдружник, полагащ личен труд в дружество?
 3. Кои са съдружниците в едно дружество?
 4. Ако дружеството е с едноличен собственик, той смята ли се за съдружник?
 5. Кои лица са самоосигуряващи се?
 6. Всички лица ли, които са самоосигуряващи се ще се считат за съдружници, които полагат личен труд в дружеството?
 7. Как се определят осигурителните вноски за самоосигурряващите се лица?
 8. За чия сметка се правят осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица?
 9. Върху какъв доход се правят осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица?
 10. Осигурителните вноски на самоосигуряващите лица разход ли са за предприятието?
 11. Как се определя облагаемия доход на самоосигуряващите се лица?
 12. Какво включва облагаемия доход на самоосигурващите се лица?
 13. Трябва ли лицето да се осигурява в дружеството, за да получава възнаграждение за положен личен труд?
 14. Може ли лице да се осигурява по трудов договор, да е съдружник в дружество и да получава възнаграждение за положен личен труд?
 15. Ако едно дружество не извършва дейност, трябва ли задължително да се осигурява някой през него?
 16. Ако едно работещо дружество се управлява от юридическо лице, може ли да няма никой, който да се осигурява в него?
 17. Ако едно дружество реализира само разходи, счита ли се това за извършване на дейност?
 18. Може ли едноличен собственик, който се самоосигурява, без да получава възнаграждение по договор за управление и контрол да получава възнаграждение за положен личен труд?
 19. Влияе ли се по някакъв начин възнаграждението на съдружник за положен личен труд от минималния осигурителен доход за осигуряване на управителя?
 20. Кога може на управител, който е и съдружник да се изплаща възнаграждение за положен личен труд?
 21. Как се документира решението за положен личен труд в ООД и ЕООД?
 22. Има ли значене и как се документира периодичността и размера на възнаграждението на съдружник за положен личен труд?
 23. Може ли съдружниците да решават периодично да разпределят определени суми като възнаграждения за положен личен труд?
 24. Кога се облага дохода за положен личен труд по ЗДДФЛ?
 25. Какви осигуровки се внасят от самоосигуряващите се лица върху получените възнаграждения за положен личен труд като съдружници и кога?
 26. Как се изчисляват осигурителните вноски и данъка при изплащане на доход за положен личен труд?
 27. Има ли значение през кое дружество се самоосигурява един съдружник, когато се изчислява данъчната основа при облагане с данък върху дохода на възнаграждението за положен личен труд?
 28. Ако едно лице, без да е самоосигуряващо се, получава възнаграждение за положен личен труд като съдружник, ще трябва ли да се внесат осигурителни вноски и ще се зачете ли осигурителен стаж?
 29. По какъв ред и в какъв срок се удържа и внася данъка върху възнагражденията на съдружници за положен личен труд?
 30. Как се декларира данъка върху платени възнаграждения на съдружници за положен личен труд?
 31. Как се попълва декларация обр. 1 и обр. 6 при изплащане на възнаграждения на съдружници за положен личен труд?
 32. Какви документи се издават за удостоверяване на изплатени възнаграждения на съдружниците за положен личен труд?
 33. Изплатените възнаграждения на съдружниците за положен личен труд трябва ли да се включат при годишното преизчисляване на данъка върху доходите на физически лица?
 34. Какво трябва да се направи, ако възнаграждението на съдружник за положен личен труд се изплати за няколко месеца наведнъж?
 35. Има ли санкция, ако възнаграждението на съдружник за положен личен труд не са изплатени, но данъка върху тях е удържан и внесен?
 36. Кога не се признават за разход възнагражденията на съдружник за положен личен труд?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: