Облагаеми и освободени доставки по ЗДДС, специален ред на облагане с ДДС

дата: 21.04.2015

лектор: Мая Митева

продължителност: 30 мин

гледания: 171

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Общи характеристики на Данък върху добавената стойност;
 • В кои случаи има липса на доставка?
 • Кои доставки са облагаеми и кои са освободени?
 • Изрично определени доставки от ЗДДС като освободени;
 • Договори за факторинг;
 • Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС;
 • Разлика между ВОП и внос;
 • Специален режим на облагане при обща туристическа услуга;
 • Обща туристическа услуга и начин на определяне на данъчната основа;
 • Облагане на маржа на цената на стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети. Кога може да се признае данъчен кредит и кои са данъчните обекти по този режим?
 • Начин на определяне на данъчната основа;
 • Начин на облагане с ДДС на сделки с инвестиционно злато;
 • Механизъм за обратно начисляване на ДДС;
 • Облагане на доставки на зърно и битови, производствени, строителни и опасни отпадъци;
 • ВОП на ново превозно средство;
 • Специален режим за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги за радио и телевизионно излъчване или услуги извършвани по електронен път, по който получатели са данъчно незадължени лица;
 • Санкции за некоректно използване на ДДС;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: