Обезщетение за Бременност и Раждане

дата: 06.11.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 02 мин.

гледания: 67

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


В този семинар се разгледат актуални въпроси за правото на обезщетения за бременност, раждане и отглеждане на дете. Най-често майките се интересуват от това, на какви условия трябва да отговарят, за да имат право на обезщетение от ДОО, могат ли да работят докато са в отпуск за отглеждане на дете и дали детето им може да посещава детска градина, детска ясла или друго детско заведение, докато майката е в отпуск за отглеждане на дете. Разгледани са условията, на които трябва да отговарят самоосигуряващите се лица, за да имат право на обезщетение от ДОО. Внимание е отделено на възможностите майките да извършват труд по граждански договори, без това да се отрази на получаваното обезщетение от ДОО. Разгледани са и случаите, в които майчинството може да се прехвърля на баща, баба или дядо на детето и много други.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Колко продължава отпуска за бременност и раждане?
 2. Колко време се получава обезщетение за бременност и раждане?
 3. На какво документално основание се ползва отпуск за бременност и раждане?
 4. Как се определят дните 45 преди, и остатъка до 135 дни след раждане от отпуска за бременност и раждане?
 5. Какви документи се подават/изготвят за ползването на отпуск за бременност и раждане, освен болничните листи през първите 135 календарни дни от отпуска?
 6. Колко болнични листи трябва да се издадат за отпуска за бременност и раждане?
 7. Как се компенсират дните, когато детето е родено преди да са изтекли 45 дни преди раждане?
 8. По какъв ред се ползва отпуска за бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни?
 9. Може ли майка на дете, която е в отпуск за бременност и раждане до 135-тия календарен ден след раждането да работи по трудово правоотношение?
 10. На какви условия трябва да отговаря майката, за да има право да получава обезщетение за бременност и раждане?
 11. Какво се случва ако майката се върне на работа преди да са изтекли 135-те календарни дни от отпуска за бременност и раждане, след раждането на детето?
 12. Ако майката работи по две трудови правоотношения, как ще ползва отпуска за бременност и раждане?
 13. Ако една майка работи по две трудови правоотношения, може ли да работи по едното, а по другото да е в отпуск за бременност и раждане?
 14. По какъв начин майка, работеща по две трудови правоотношения, като само по едното е със задължително осигурена за Общо Заболяване и Майчинство (ОЗМ), може да ползва отпуск за бременност и раждане?
 15. Може ли едноличен търговец, който е избрал да се осигурява и за Общо Заболяване и Майчинство (ОЗМ) да работи по граждански договор?
 16. При какви условия самоосигуряващо се лице, което е в отпуск за бременност и раждане може да получава възнаграждение по граждански договор?
 17. Какви документи трябва да подаде майката за ползването на отпуск от 135 до 410 календарни дни, след раждането?
 18. Как се документира от работодателя ползването на отпуск за бременност и раждане от 135 до 410 календарни дни, след раждането?
 19. Може ли работодателя да откаже ползването на отпуск за бременност и раждане от 135 до 410 календарен ден, след раждането?
 20. Може ли майката да работи по едно или няколко трудови правоотношения, докато е в отпуск за бременност и раждане от 135 до 410 календарен ден, след раждането?
 21. Когато майката работи по повече от едно трудово правоотношение и по всички е осигурена за Общо Заболяване и Майчинство (ОЗМ), може ли да се върне по едното от тях на работа, а по останалите да е в отпуск от 135 до 410 ден след раждането?
 22. Как ще се изчислява обезщетението, когато майката се върне на работа по един трудов договор, а по останалите е в отпуск от 135 до 410 ден след раждането?
 23. Какво се случва, ако майката няма една година осигурителен стаж преди започване на отпуск за бременност и раждане?
 24. Кога майката има право да прехвърли отпуска за бременност и раждане от 135 до 410 календарни дни на бащата?
 25. Трябва ли бащата, който ще получава обезщетение за бременност и раждане от 135 до 410 календарен ден да отговаря на изискването за осигурителен стаж?
 26. Ако майката не е осигурена и не получава обезщетение, може ли бащата да получава обезщетението за бременност и раждане след 6-тия месец на детето?
 27. Ако работодателя не внася осигурителни вноски ще получава ли майката обезщетение за бременност и раждане?
 28. Ако самоосигуряващо се лице не внася в срок осигурителните вноски върху избрания осигурителен доход, как ще се отрази това върху обезщетението за бременност и раждане?
 29. Какво може да направи осигурено лице, на което предстои отпуск за бременност и раждане, ако работодателя не е подал Декларация Образец 1?
 30. Как и в какъв размер се получава обезщетение за отглеждане на дете до две години?
 31. Може ли работодателя да откаже отпуск за отглеждане на дете до две години?
 32. Може ли детето да ходи на частна детска градина и майката да получава обезщетение за отглеждане на дете до две години?
 33. Как и на кого може да се прехвърля правото на отпуск за отглеждане на дете до две години?
 34. От кога се разрешава отпуска за отглеждане на дете до две години?
 35. Колко и как може да се ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете до осем години?
 36. Как може да се прехвърля неплатен отпуск за отглеждане на дете до осем години?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: