Обезщетение при оставане без работа по чл.222, ал.1 от КТ

дата: 03.07.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 45 мин.

гледания: 48

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Напоследък все по често се случва на работодателите да прекратяват трудовите правоотношения на работниците и служителите си поради намаляване обема на работата, спиране на работа за по-дълъг период или поради закриване на предприятието или на част от него. В семинара са разгледани изцяло правното основание на обезщетението за оставане без работа и са разгледани по задълбочено темите:

 • Какво по същество е обезщетението за оставане без работа?
 • Кой изплаща това обезщетение?
 • Кой има право на обезщетение за оставане без работа?
 • При какви случаи се изплаща обезщетението?
 • За какъв период се изплаща това обезщетение?
 • Това обезщетение за безработица ли е?
 • Как се определя размера на обезщетението?
 • Дължат ли се осигуровки върху изплатено обезщетение за оставане без работа и какви?
 • Периодът, за който е изплатено обезщетение зачита ли са за трудов и/или осигурителен стаж?
 • Какви документи изготвя работодателя на лицата, на които е изплатено такова обезщетение?
 • Какви данни се подават към НАП, НОИ или други институции за изплатените обезщетения?

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво представлява обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ?
 2. Кога и при какви условия се изплаща обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ?
 3. По какви правоотношения се изплаща обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ?
 4. Кога и за какви цели договора за управление и контрол е приравнен на трудов договор?
 5. За какъв срок се изплаща обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ?
 6. Възможно ли е да се договори по-дълъг период за получаване на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ?
 7. Какъв е размерът на обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ и на какво основание се определя?
 8. Каква е базата за изчисление на обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ?
 9. Какви осигурителни вноски се дължат върху обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ?
 10. При определяне на базата за изчисление на обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ, основното брутно възнаграждение ли се взема или и други допълнителни начисления?
 11. Дължат ли се здравно осигурителни вноски върху обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ?
 12. Облага ли се с данък върху доходите обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ?
 13. Периодът, през който се получава обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, зачита ли се за трудов и осигурителен стаж?
 14. За чия сметка е  здравното осигуряване на лицето за периода, през който ще получава обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ?
 15. Какъв документ се издава на лицето за получено обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ?
 16. Вписва ли се получаването на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ в трудовата книжка?
 17. Как се декларира в персоналния регистър чрез Декларация 1 изплащането на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ?
 18. Може ли обезщетението по чл.222, ал.1 от КТ да се изплати веднага след прекратяване на трудовия договор?
 19. Как се доказва, че лицето не е започнало работа и има право да получи обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ?
 20. Кой точно документ еднозначно може да докаже, че лицето не е започнало работа, за получи обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ?
 21. Какво се случва, ако един работодател е изплатил обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, а служителя е започнал работа през това време?
 22. Как се изчислява дължимото обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, ако през месеца, през който се получава обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, служителя е започнал работа, но брутното му възнаграждение е по-ниско от предходното?
 23. Какво ще се впише в УП-3 на лицето, когато му се изплаща обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, за дните, в които лицето е без работа и за разликата до предходната му брутна работна заплата?
 24. Ако лицето е работило на 8 часа, а при новия работодател е започнал на 4 часа, какво удостоверение ще се издаде и какво обезщетение ще се изплати?
 25. Какво се случва, ако в рамките на месец след прекратяване на трудовия договор, лицето излезе в болничен?
 26. Какво се случва, ако се прекрати трудов договор на майка в отпуск поради бременност и раждане през първите 135 дни?
 27. Има ли право на обезщетение майка в отпуск поради бременност и раждане от 135 до 410 ден, при прекратяване на трудов договор и как се ползва?
 28. Трябва ли уволнената майка да докаже, че не работи през месеца, за да има право да получи обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ?
 29. Ако майка получава обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ, това ще прекрати ли изплащането на обезщетението за отпуск поради бременност и раждане?
 30. Ако се прекрати трудов договор на майка по време на отпуск поради бременност и раждане до 410 дни, тя ще продължи ли да получава обезщетение, и как след това би могла да ползва отпуск за отглеждане на дете до 2 години?
 31. Ще има ли право на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ лице, което е съкратено поради намаляване на обема на работата и работи по граждански договор?
 32. Има ли право на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ лице, което е пенсионер?
 33. При прекратяване на Трудов Договор поради намаляване на обема на работата и получено обезщетение за не спазено предизвестие от работодателя, работника ще има ли право и на обезщетение по чл.222, ал.1 от КТ?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: