Обезщетения при съкращения и оставане без работа

дата: 16.10.2018

лектор: Николай Иванов

продължителност: 29 мин

гледания: 14

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение при невиновност от страна на работник и работодател;
 • Кои лица имат право на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение?
 • Уволнение при закриване на предприятие;
 • Какво представлява изпадането в несъстоятелност на предприятие?
 • Уволнение при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
 • Може ли сливане и вливане на предприятие да се счита за закриване на част от предприятие?
 • В кои случаи може да има закриване на щат?
 • Уволнение при намаляване на обема от работа;
 • Какво може да предложи на работник, работодателят, преди да се стигне до уволнение при намаляване на обема от работа?
 • Прекратяване на трудово правоотношение при отказ на работник да последва предприятието;
 • Кой е компетентен орган при прекратяване на трудов договор и изчисляване на възнаграждение?
 • Как се определя размерът на обезщетенията по чл. 222 от Кодекса на труда?
 • Какво се включва в брутното трудово възнаграждение?
 • Кога се дължи обезщетение по чл. 222 от Кодекса на труда?
 • Как се пресмята дължимото обезщетение?
 • Какво се случва с обезщетението за оставане без работа, ако работник има повече от един трудов договор?
 • Осигуровки и данъци при изплащане на обезщетение за оставане без работа;
 • Как се декларира обезщетението?
 • Зачита ли се за осигурителен стаж обезщетението за оставане без работа?
 • Глоби и санкции.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: