Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

дата: 15.10.2019

лектор: Митко Димов

продължителност: 63 мин

гледания: 5

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Цел и обхват на МСС 36 Обезценка на активи
 • Основни понятия
 • Защо е необходимо да правим обезценка на активи?
 • Кога е налице задължение за извършване на обезценка?
  • Външни индикатори
  • Вътрешни индикатори
 • Определяне на възстановима стойност
  • Определяне на нетна продажна цена
  • Определяне на стойност в употреба
 • Единици, генериращи парични потоци;
 • Положителна търговска репутация;
 • Процедури при обезценяването на активи;
 • Кога възстановяваме загуба от обезценка?
 • По-важни оповестявания;
 • Разлики между Националния и Международния стандарт;
 • Данъчни ефекти при обезценка на активи –признава ли се разходът за обезценка?              
 • ДДС ефекти при реализация на обезценени активи;
 • Санкции.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: