Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

дата: 03.10.2017

лектор: Величка Павлова

продължителност: 42 мин

гледания: 80

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Обхват на стандарта за обезценка МСФО 36;
 • Основни понятия в МСФО 36;
 • Как се отчитат активите след придобиване?
 • Индикатори за извършване на обезценка;
 • Кои активи трябва да се тестват за обезценка, ежегодно?
 • Какви са стопанските операции за обезценка?
 • Определяне на стойности;
 • Единица генерираща парични потоци;
 • Търговска репутация;
 • Какво е отражението на обезценката върху пасивите по отсрочени данъци;
 • Как се възстановява загуба от обезценка?
 • По-важни оповестявания;
 • Какви са различията между международния и националния счетоводен стандарт за обезценка?
 • Какво е отражението на обезценката в годишната данъчна декларация?
 • Разходи за обезценка на търговска репутация;
 • Данъчни ефекти при обезценка;
 • Санкции;Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: