Обезценка на активи – счетоводно отчитане и данъчни ефекти

дата: 07.10.2014

лектор: Ванеса Драгомирова

продължителност: 52 мин

гледания: 247

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Последваща оценка на ДМА - себестойност и преоценъчна стойност;
 • Себестойност и преоценъчна стойност;
 • Защо е необходимо да се прави обезценка?
 • Какво е обезценка, балансова стойност, възстановима стойност, справедлива стойност и стойност в употреба?
 • Индикатори, които налагат тест за обезценка и същност на теста за обезценка;
 • Как се определя справедлива стойност на актива?
 • Как се изчислява стойност в употреба?
 • Единици, генериращи парични потоци;
 • Какво представлява търговска репутация?
 • Процедури при обезценка;
 • Счетоводното отчитане на обезценка?
 • Как се прави счетоводното отчитане на обезценка?
 • Трябва ли да коригираме счетоводна амортизация при отчитане на обезценка?
 • Какво е отражението на обезценката върху активи и пасиви по отсрочени данъци ММС 12;
 • Коя е стойността, която не трябва да надвишава възстановяването на обезценка?
 • Може ли да бъде възстановена обезценка на търговска репутация?
 • Сравнение на ММС 36 и НСС 36;
 • Признават ли се разходите за обезценка по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)?
 • Каква разлика формира преоценъчният резерв по ЗКПО?
 • Търговска репутация по ЗКПО;
 • Обезценка на вземания според ЗКПО;
 • Какви са ДДС ефектите при реализация на обезценени активи?
 • Какви са санкциите при неправилно приложение на ММС 36/ НСС 36?

Още по темата може да научите и от семинара МСС 36.
Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: