Нематериални активи

дата: 18.06.2019

лектор: Димитър Мавродиев

продължителност: 23 мин

гледания: 5

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Нормативни уредби
 • Някои определения
 • Критерии за признаване на ДНА
 • Условия за признаване
 • Начини за придобиване
 • Отчитане в зависимост от начина на придобиване
 • Отчитане след първоначално признаване
 • Отчитане на последващи разходи
 • Амортизация и отписване на ДНА
 • Оповестявания


 • Всички семинари от тази дата

  Несеквестируеми права по ГПК и по ДОПК; Видове запори; Задължения на работодател при получаване на запорно съобщение; Конкуренция между запори.

  лектор: адв. Анелия Батлева

  продължителност: 46 мин

  гледания: 2

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии и условия за признаване на ДНА; Начини за придобиване; Отчитане след първоначално признаване; Отчитане на последващи разходи; Амортизация и отписване на ДНА

  лектор: Димитър Мавродиев

  продължителност: 23 мин

  гледания: 5

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Класификация на имот като инвестиционен или като използван от собственика; Признаване и първоначална оценка; Цена на придобиване при замяна и финансирания; Последващо оценяване;...

  лектор: Мануела Чонкова

  продължителност: 51 мин

  гледания: 4

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 4

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: