МСС 41 – Земеделие

дата: 22.08.2017

лектор: Димитър Пашов

продължителност: 42 мин

гледания: 56

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Изключения от обхвата на ММС 41 Земеделие;
 • Терминология на стандарта;
 • Какво означава това, един пазар да е активен?
 • По кой стандарт се отчита обработката на земеделска продукция?
 • Какви са трудностите при категоризиране на продукция?
 • Какви са критериите за оценяване на биологични активи?
 • Какви са критериите за оценяване на готова продукция?
 • Как се определя справедливата стойност на реколтата?
 • Може ли себестойността да бъде измерител за справедливата стойност?
 • Как се оценяват биологичните активи?
 • Осчетоводяване на биологични активи;
 • Признаване на печалба и загуба, когато те са свързани с промяна на справедливата стойност;
 •  Безвъзмездна правителствена помощ и кога тя може да бъде призната като приход според МСС 41?
 • Безусловна помощ, кога тя може да бъде призната като приход и какви са разликите между националния и международния стандарт?
 • По-важни оповестявания според МСС 41;
 • Фючърсни сделки за земеделска продукция;
 • Какво се случва при брак и погиване на земеделска продукция?
 • Обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури?
 • Акциз за газьол – има ли облекчения?


 • Всички семинари от тази дата

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Отчитане на...

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 36 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разлика между земеделска продукция и биологичен актив; Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на субсидии; Данъчни и други аспекти

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 42 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Място на изпълнение при доставка на стоки и на услуги; Възникване на данъчно събитие; Как се определя данъчната основа по ЗДДС; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на...

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 52 мин

  гледания: 184

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 40

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: