Отчитане на материалните запаси

дата: 01.11.2016

лектор: Станислав Колев

продължителност: 37 мин

гледания: 451

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Счетоводно отчитане на материални запаси;
 • Какво представляват материалните запаси?
 • Къде можем да търсим информация за отчитането на материалните запаси?
 • Счетоводно третиране на активи според различната им класификация;
 • Първоначална оценка на материалните запаси – себестойност;
 • Какво се включва в себестойността?
 • Кои са разходите, които не се включват в себестойността на материалните запаси?
 • Как се определя себестойността на услугите и  какво се включва в нея?
 • Себестойност на материални запаси за земеделска продукция;
 • Техническа оценка на себестойността;
 • Как се реализират материални запаси?
 • Какво представляват стоките на път?
 • Какви са методите на изписване на себестойност?
 • Какво означава понятието нетна реализируема стойност?
 • Последваща оценка на материални запаси – обезценка и преоценка;
 • Кога се налага обезценка на материалните запаси до нетна им реализируема стойност?
 • Счетоводно отчитане на обезценка на материални запаси;
 • Възстановяване на загуба от обезценка;
 • Данъчно третиране на разходи за обезценка по ЗКПО и ДДС ефекти;
 • Извършва ли се корекция на данъчен кредит при брак и липси;
 • Данъчно третиране на брак и липси по ЗКПО;
 • Оповестявания в ГФО във връзка с материалните запаси;
 • Какви са различията между НСС 2 и МСС 2?
 • Санкции;


 • Всички семинари от тази дата

  Способи за решаване на индивидуални и колективни трудови спорове – преговори и арбитраж, стачка, локаут. Предявяване на различни видове искове към работодател.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 37 мин

  гледания: 68

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне себестойността на материалните запаси и методи за изписване; Нетна реализируема стойност на МЗ; Обезценка на МЗ и обръщане на обезценка, данъчни ефекти от обезценка;...

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 37 мин

  гледания: 451

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове данъци; Данъчно задължени лица; Определяне на данъчна основа и данъчни ставки; Срок, начин на деклариране и плащане на данъци; Авансови вноски; Данъчно признаване на...

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 47 мин

  гледания: 264

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17

  гледания: 50

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: